Linnavalitsus määrab Tallinna veekogudele nimed

 (13)
Linnavalitsus määrab Tallinna veekogudele nimed
Foto: Siim Lõvi

Tallinna linnavalitsus kavatseb määrata nimed Tallinnas paiknevatele veekogudele.

Vastavalt korralduse eelnõule hakkavad Kadriorus paiknevad tiigid kandma ametlikult nimesid Luigetiik, Kirdetiik ja Tagatiik, Mõigu asumis paiknev veekogu hakkab kandma nime Pühamäe järv ning Aegna saarel paiknev veekogu nime Talneeme oja, teatas Raepress.

Osaliselt Mõigu asumis ning osaliselt Ülemiste ja Sõjamäe asumis paiknev oja saab nimeks Ruunaoja, Sikupilli asumis paiknev järv saab nimeks Pae järv ning Väo asumis paiknev oja hakkab kandma Väo oja nime.

Pirita linnaosas Maarjamäe asumis paiknev oja saab nimeks Katleri oja, Mähe ja Kloostrimetsa asumis paiknev oja nimetatakse aga Teesuuojaks. Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paiknevale veekogule pannakse nimeks Löwenruh’ tiik ning Mustamäe linnaosas Siili asumis paiknevale veekogule Parditiik.

Kohanimeseaduse järgi on ametlik kohanimi nimeobjektile õigusaktiga määratud või kohanimenõukogu otsusega kinnitatud nimi. Suur osa Tallinna tuntud kohanimedest, mida ei kasutata aadressides, on mitteametlikud nimed ja ei ole seetõttu kantud ka riiklikusse kohanimeregistrisse. Mõnikord on kasutusel ühe ja sama koha tähistamiseks erinevad nimed.

Kohanimed on osa meie kultuuri- ja ajaloost, kohanimeseadusest tulenevalt on tarvis tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse.

Luigetiik asub Kadrioru pargi lääneosas, Kirdetiik pargi kirdeosas ning selle taga Tagatiik. Tagatiigi nimi valiti seetõttu, et tiiki on erinevates dokumentides nimetatud Kirdetiigi taguseks tiigiks, lisaks on tegemist Kadrioru pargi kõige tagumise tiigiga.

Pühamäe järv asub Kesklinnas Mõigu asumis Pühamäe ja Tartu maantee vahel. Tallinna veekogude nimekirjas on järve seni nimetatud Ülemiste poldriks.

Talneeme oja asub Kesklinnas Aegna saarel ja voolab saare edelaosas Talneeme soost merre. Ruunaoja kulgeb paralleelselt Tallinna lennujaama lõunapiiriga ning suubub Vaskjala-Ülemiste kanalisse. Ruunaoja algas ajalooliselt Sõjamäe rabast, kuid see ülemjooks on praeguseks hävinud. Nüüd asub sellel kohal Ruunaoja tänav, mille läheduses on ka Ruunaoja bussipeatus. Ruunaoja nimi tulenes ilmselt sellest, et oja kasutati vanasti ruunade jootmiseks või pesemiseks.

Pae järv asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis Pae pargis. Veekogu on eri allikates tähistatud erinevate nimedega. Kohanimeregistris on see kirjas Lasnamäe karjääri nime all, kasutatud on ka Lasnamäe järve nime. Tallinna nimekomisjon leidis, et kuna veekogu ümber oleva pargi ametlikuks nimeks on Pae park, võiks veekogu nimi sellega seotud olla.

Väo oja asub Lasnamäe linnaosas Väo asumis, Pirita linnaosas Maarjamäe asumis paiknev Katleri oja on aga Varsaallika oja vasakkalda lisaoja. Kunagi algas Katleri oja Tondi rabast, kuid praegu on oja ülemjooks maa all.

Teesuuoja asub Pirita linnaosas osaliselt Pirita, osaliselt Mähe ja osaliselt Kloostrimetsa asumis. Oja on nimetatud erinevates allikates ja rahvasuus nii Randvere ojaks, Kahaojaks kui Teesuuojaks. Nimekomisjon leidis, et kuna (Randvere) tee on kõnealuse oja juurde juba vanasti tulnud, siis oleks Teesuuoja loogiline nimi. Nimi tuleneb sellest, et selle koha vahetus läheduses jooksevad kokku ehk suubuvad kaks teed – Randvere tee ja Merivälja tee. Kuna teesuu ei ole kohanimi, siis tuleb Teesuuoja kokku kirjutada.

Löwenruh’ tiik asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Löwenruh’ pargis ning Parditiik Mustamäe linnaosas Siili asumis Parditiigi pargi kirdeosas.