Linnamäe hüdroelektrijaam saab esialgu elektritootmist jätkata

 (76)
LINNAMÄE HÜDROELEKTRIJAAM
Linnamäe hüdroelektrijaama paisFoto: Arno Mikkor

Kohus andis Wooluvabrik OÜ-le esialgse õiguskaitse, mis võimaldab Jägala jõel asuval hüdroelektrijaamal esialgu elektritootmist jätkata.

Tallinna halduskohtu täna väljastastatud kohtumäärus keelab keskkonnametil ja keskkonnainspektsioonil mistahes toimingute tegemise, mis on suunatud paisutuse alandamisele ja elektritootmise lõpetamisele Linnamäe paisul Jägala jõel.

Muu hulgas keelab kohus elektritootmise takistamise ja võimaliku paisutuse alandamise või likvideerimise nõudega seotud sanktsioonide rakendamise Wooluvabrik OÜ suhtes kuni esialgse õiguskaitse taotluse sisulise lahendamiseni.

Keskkonnaamet peab esitama kohtule vastuse teisipäevaks, 10. septembriks.

Keskkonnaamet ei pikendanud Linnamäe paisule seitse korda pikendatud veeluba enam uueks perioodiks, kuna Jägala jõgi tuleb taas kaitsealustele liikidele sobivaks elupaigaks muuta.

Muinsuskaitseameti hinnangul on Linnamäe hüdroelektrijaama paisu vee erikasutusloa pikendamata jätmine ja seega elektrienergia tootmise lõpetamine põhjendamatu ning küsimus tuleb viia otsustamiseks valitsuse tasandile.