Linnaettevõtete juhid teenivad Mõisast rohkem

 (9)

Linna kontsernipoliitika teenistuse direktori Charlie Viikbergi sõnul sõltub linna äriühingute juhtide palgapoliitika tugevasti turuolukorrast, kirjutas Eesti Päevaleht.

“Enamiku linnale alluvate ettevõtete näol on Eesti mastaabis tegemist väga suurte firmadega. Et saada kompetentseid juhte, peavad palgad vastama erasektorite omadele,” märkis Viikberg.

Ettevõtete nõukogude roll on strateegilise juhtimise ja juhatuse tegevuse kontrollimine, kuid Viikbergi sõnul on liikmekoht nõukogus tähendanud siiani kindlast töökohast saadavale kuupalgale lisatasu saamise võimalust.

“Nüüd hakkab see olukord tasapisi muutuma, sest ettevõtete nõukogudele esitatakse senisest suuremaid nõudmisi,” ütles Viikberg.

Kui linnale alluvate suurettevõtete juhtide palk sõltub turuhindadest, siis Tallinna linnavalitsuse personaliosakonna direktori Marika Lepikulti sõnul on linna- ja ametiasutuste juhtidele kehtestatud kindlad palgatabelid ning limiidid mobiili- ja autokompensatsiooni osas.

“Linnapea, abilinnapeade ja linnasekretäri autokompensatsioon on 6000 krooni, finantsdirektoril 8000 ning mobiililimiit 1000 krooni,” ütles Lepikult. “Linnaosade vanemate, ameti juhatajate ja ameti teenistuse direktorite autokompensatsioon on 5000 krooni, isikliku auto olemasolul tuleb teha kompensatsioonitaotlus. Mobiililimiit on neil 800 krooni.”

Tallinna kaubanduspoliitika teenistuse direktori Raivo Heina hinnangul on näitkeks Tallinna Autobussikoondise juhatuse esimehe Mati Mägi 39.000-kroonine palk igati mõistlik.

“Tegemist on suure ettevõttega, kus on suur vastutus. Pealekauba täidab ettevõte sotsiaalse suunitlusega avalikku ülesannet - pakkuda linnakodanikele transporditeenust,” ütles Hein.

Kolm aastat muutumatult püsinud 7000-kroonise kuupalgaga Tallinna loomaaia peadirektor Mati Kaal loodab, et linn suhtub riigi palgatabelisse veidi vabamalt ja seega saab tõsta ka kultuuriasutuste töötajate palka.

“Haridusringkonnas tasud hiljuti tõusid. Nüüd ootame, et kultuuriasutused vaadatakse ka üle,” ütles Kaal. Tema sõnul ei saa kuidagi võrrelda linnale alluvate ametiasutuste ja äriühingute juhtide palka. “Tegemist on kahe erineva maailmaga,” arvas Kaal.