Linde: põhiseaduse muudatus lõpetaks konflikti

 (60)

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Väino Linde sõnul on põhiseaduse muudatuse peamine eesmärk välistada konflikt kaitseväe juhataja ja kaitseministeeriumi ja selle ametnike vahel.

“Praegu on sisse kodeeritud teatud konflikt kaitseväe juhataja ja kaitseministeeriumi ja selle ametnike vahel. Väga oluline on see konflikt välistada, sest seal on alati olnud konflikti alluvusvahekord,” rääkis Linde “Terevisioonile”, vahendab ETV24.

Toomas Hendrik Ilvese algatatud põhiseaduse muudatusettepanek puudutab riigikaitse juhtimist ja tsiviilkontrolli. Eelnõuga jäetakse põhiseadusest välja viide kaitseväe juhatajale ja ülemjuhatajale ning muudatuse jõustumisel tuleb riigikogul kehtestada kaitseväe juhtkonda kuuluvate inimeste ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kord eraldi seadusega.

Tegevteenistusest erru läinud kaitseväe peastaabi operatiivosakonna endine ülem, reservkolonelleitnant Leo Kunnase sõnul ei saa kõrgeimad sõjaväelased olla allutatud otse kaitseministrile, sest meie spetsiifilised olud selleks ei sobi.

Teise intervjueeritava, riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehe Evelyn Sepa sõnul on Leo Kunnasel kindlasti paljus õigus. “Kui ta milleski eksib, siis ehk selles, et selline olukord nagu täna jätkuda ei saa. Rahvusvahelise õiguse ja NATO standardite järgi Eesti puudub tsiviilkontroll kaitseväe ülema suhtes.”

Linde eitas, et põhiseaduse muudatus oleks esimene samm kutselisele kaitseväele üleminek.

Põhiseaduskomisjon ootab parandusettepanekuid 25. veebruarini, siis tehakse ka otsus, kas muudatus võetakse vastu riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega praeguse koosseisu ajal või korralise muudatusena kahe järjestikuse koosseisu poolt.