Liisa Pakostast saab erakonnakaaslasest sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna otsusel uus võrdõiguslikkuse volinik

 (128)
Liisa Pakosta
Liisa PakostaFoto: Vallo Kruuser

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna (IRL) nimetas täna uueks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks Liisa Pakosta (IRL), kes alustab tööd 3. oktoobrist.

Senine soolise võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper ise sellele ametikohale uuesti ei kandideerinud, teatas ministeerium.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul rääkis otsuse langetamisel Liisa Pakosta kasuks tema laialdane valdkondliku ja ühiskonnaalase töö kogemus. Liisa Pakosta on olnud aastatel 2009–2015 sotsiaalkomisjoni, hariduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige riigikogus, aastatel 1999–2001 Talllinna linnavalitsuse haridus- ja rahvusküsimuste eest vastutav liige.

Liisa Pakosta on olnud riigikogu inimõiguste toetusrühma liige, inimõiguste kaitse eest seisva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee liige.

„Uuel volinikul on kindlasti olemas kogemused selleks, et laiendada võrdse kohtlemise teemade ringi ja kandepinda ühiskonnas. Soovin, et lisaks sugudevahelise võrdsuse tagamisele oleksid inimesed senisest paremini kaitstud ka diskrimineerimise eest vanuse, rahvuse, rassi, usutunnistuse, veendumuste ja puude alusel. Voliniku rolli laiendamine eeldab tuntust, võimekust kaasata ühiskonna erinevaid osapooli ja kogukondi ning kogemusi seadusandluse väljatöötamisel ning analüüsimisel. Mul on samuti hea meel, et Liisa Pakosta on juba aktsepteeritud arvamusliider, mitte ei pea hakkama end selles rollis tõestama,“ kommenteeris otsust Tsahkna.

Sotsiaalministeerium kuulutas konkursi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kohale välja märtsis. Praegu ametis oleva voliniku Mari-Liis Sepperi ametiaeg lõpeb tänavu oktoobris, uueks ametiajaks ta ei kandideerinud.

Algselt pidi uus volinik selguma juba jaanipäevaks. Eesti Päevaleht kirjutas 15. juunil, et võrdse kohtlemise seaduse järgi on valdkonna ministri ülesanne volinik ametisse kinnitada, mitte teda otseselt valida. Konkursi jõudis välja kuulutada küll eelmine sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (SDE), kuid teatavasti andis 9. aprillil vande uus valitsus. Millegipärast sai uus kaitseminister Tsahkna nüüd ikkagi sisuliselt endale kahest kandidaadist meeldivama välja valida, sest tema lauale jõudsid otsustamiseks nii erakonnakaaslase Pakosta kui ka Haapsalust pärit võrdõiguslikkuse eksperdi Christian Veske kandidatuur. Tsahkna ütles toona, et kavatseb kahe kandidaadi vahel otsuse teha enne jaanipäeva.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Vastavalt seadusele tagab ta isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. „Kohtumisel on Liisa Pakosta mulle kinnitanud, et ta tegutseb kõnealuses ametis sõltumatult ja iseseisvalt ning lahkub erakonnast,“ selgitas minister.