Liisa Pakosta: eelkõige tajuvad LGBT inimesed ahistamist kollektiivi, mitte tööandja poolt

 (92)
Lisatud võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kommentaar!
Liisa Pakosta: eelkõige tajuvad LGBT inimesed ahistamist kollektiivi, mitte tööandja poolt

Võrdõigusvoliniku kantselei koostas abimaterjali töötajatele ja tööandjatele, mis käsitleb töökohal võrdsete võimaluste loomist lesbidele, geidele ja biseksuaalsetele inimestele. Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta loodab, et Eestis saavutatakse olukord, kus iga inimene saab tööle minna kartmata, et keegi teda tema eraelu pärast diskrimineeriks.

Võrdõigusvoliniku kantselei koostas abimaterjali "Sinu õigused tööelus. Lesbid. Geid. Biseksuaalid", mis on mõeldud töötajatele ja tööandjatele. Trükis käsitleb töökohal võrdsete võimaluste loomist lesbidele, geidele ja biseksuaalsetele inimestele.

"Hea töösuhe põhineb austaval suhtumisel igasse töötajasse hoolimata tema soost või seksuaalsest identiteedist. Mitmekesist töötajaskonda hindav tööandja võidab kindlasti, tal on lojaalsemad ja produktiivsemad töötajad ja uuringud on näidanud, et erinevate omaduste ja taustaga töötajad aitavad kaasa loovamate lahenduste leidmisele," sõnas võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

Esitlusel osalenud Tieto Estonia AS personalijuhi Laura Eelmaa sõnul on ettevõtte põhiväärtus on see, et Tieto hoolib oma töötajatest ja klientidest ja ka elab nende väärtuste järgi.

"Kõik meie töötajad on allkirjastanud eetikakoodeksi, kus oleme lahti kirjutanud, milline käitumine on meie ettevõttes aktsepteeritud ja milline mitte. See on andnud hea baasi ja toe, et ka geid ja lesbid on julgenud oma identiteeti tunnistada ja näiteks rääkida oma samast soost elukaaslasest," sõnas Laura Eelmaa. "Oluline on, et kõik meie töötajad tunneksid end turvaliselt ja väärtustatuna," toonitas Eelmaa.

Seotud lood:

Tieto personalijuhi sõnul küsitakse nende kollektiivis enne, kui tehakse homo- ja biseksuaalsete inimeste seltskonnas homofoobseid nalju. "Mulle on öeldud, et nende käest on küsitud luba, kas on sobiv, et me teeme selliseid nalju. Nende jaoks on see okei, sest need ei ole suunatud halvamaiguliselt. Nad ongi öelnud, et see näitab lugupidamist, et tõesti mõeldakse, et see riivab teise inimese tundeid. See näitab päriselt ka, et need laused eetikakoodeksist on läinud nendesse inimestesse ja nad kannavad seda päriselt ka," selgitas Eelmaa.

Tema sõnul ei tähenda avatud suhtumine lippudega marssimist, vaid kõik toimub adekvaatse teavitamise teel ning kedagi millekski ei sunnita.

"Meil on väga hea meel, et on valminud pädev abimaterjal lesbidele, geidele ja biseksuaalsetele inimestele võrdse kohtlemise taotlemisel töösuhetes. On oluline, et LGBT kogukond oleks oma võrdsetest õigustest teadlik ning oskaks diskrimineerimise korral vajalikke samme astuda," rõhutas Eesti LGBT Ühingu infokeskuse juht Kristel Rannaääre.

LGBT Ühingu infokeskuse juht juhtis tähelepanu, et 2014. aastal tehtud avaliku arvamuse uuringule, millest selgus, et 36% inimestest peab homoseksuaalsust vastuvõetamatuks. "See on päris madal näitaja ja need on need inimesed, kes on tegelikult sinu tööelus," ütles Rannaääre.

"2013. aasta uuring, mida tegi Euroopa Põhiõiguste Amet, näitab, et 44% Eesti LGBT inimestest on tajunud diskrimineerimist ja seal hulgas 25% on tajunud seda tööl ja tööd otsides," tõi Rannaääre välja.

Vaata võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kommentaari!

Mitmed tööandjad on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega ning Liisa Pakosta loodab, et avalik sektor annab erasektorile eeskuju. "Senimaani on Eestis eraettevõtted olnud eesrindlikumad kui avalik sektor ja kui võtame Transferwise'i või Skype'i, siis paljud ettevõtted on olnud väga hea eeskuju Eesti ühiskonnale tervikuna," lausus ta.

Pakosta lisas, et ettevõtjatel, kes soovivad laenu või toetusi saada, on surve mitmekesisust edendada. "Teatud surve tuleb koos rahaga kaasa. Ma loodan - meid on ju nii vähe -, et tekib ikka selline olukord, kus iga inimene võib hommikul tööle minna kartmata, et keegi talle halvasti ütleb või keegi teda kiusab või ahistab sõltumata sellest, milline ta eraelu on."

Võrdõigusvoliniku sõnul on probleem eelkõige kollektiivis. "Need inimesed ka ise ütlevad, et tajutud ahistamine tuleb kaastöötaja poolt, kes ütleb midagi kehvasti või hakkab ignoreerima, kui saab teatavaks inimese eraelulisi üksikasju," rääkis Pakosta ja kutsus inimesi üles kaastöötajatesse hästi suhtuma.

Loe veel

Ennekõike on infotrükis mõeldud geidest, lesbidest ja biseksuaalidest töötajatele, et nad tunneksid paremini oma õigusi ja võimalusi neid kaitsta. Käsitlemist leiavad tööle kandideerimisega seotud küsimused, edutamist puudutav, töö ja pereelu ühitamine, samuti ahistamine. Trükisest leiab nõuandeid ja juhiseid, kuidas saavad tööandjad soodustada võrdõigusliku töökeskkonna tekkimist ning mida peaks töötaja tegema diskrimineerimiskahtluse korral.

Täna esitletud trükises "Sinu õigused tööelus. Lesbid. Geid. Biseksuaalid" saavad mitmed küsimused vastuse, mis selgitavad näiteks seda, kuidas puutub seksuaalsus töökohta ja tööandjasse ning millist kasu toob tööandjale avatud ja mitmekesisust austav töökeskkond.

Trükis on valminud projekti "Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni" raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Võrdõigusvoliniku kantseleil on valmimas ka nooremate ja vanemate inimesi tööõigusi puudutav trükis ning avaldatakse ka rahvuse tunnusel ja puudega inimeste tööõigusi käsitlevad trükised.

Loe trükist "Sinu õigused tööelus. Lesbid. Geid. Biseksuaalid"