Lennujaama ja sadama poolt korraldatud sõnause võitja selgunud


Lennujaama ja sadama poolt korraldatud sõnause võitja selgunud
Foto: Tanel Meos

Tallinna Lennujaama ja Tallinna Sadama poolt korraldatud konkursi ingliskeelsele terminile „turnaround“ eestikeelse vaste leidmiseks võitis väljend „pööring.“

Väljend „turnaround“ ehk „pööring“ tähendab laevakruiiside mõistes reisijate vahetamise protseduuri, kus sama sihtkoht/sadam on nii kruiisi algus- kui ka lõpp-punktiks. Konkursile laekus üle 300 ettepaneku, sõnause hindajateks olid Tallinna Lennujaama, Tallinna Sadama ja Eesti Keele Instituudi esindajad.

05. juunil kuulutasid Tallinna Lennujaam ja Tallinna Sadam välja avaliku konkursi rahvusvahelisele terminile „turnaround“ eestikeelse vaste leidmiseks. Termin „turnaround“ on laialt kasutuses nii lennunduses kui ka reisilaevanduses, viimast eriti kruiisireise silmas pidades.

05. juunil toimus Tallinnas esimene kruiisireiside „turnaround“ ehk „pööring“, kui Hispaania kruiisifirma Happy Cruises kasutas Tallinna laeva „Gemini“ reisijate vahetuse operatsiooniks. Kruiisireisijad saabusid Tallinna peamiselt Hispaaniast spetsiaalsete charter-lendudega. Nii Tallinna Lennujaamale kui Tallinna Sadamale oli kruiisireiside pööringu teenindamine uudne kogemus, peamiselt toimuvad need Läänemere kruiiside puhul täna Kopenhaagenis, aga ka näiteks Southamptonis, Stockholmis.

ASi Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Rein Loik sõnul on lennundusvaldkond väga ingliskeelne, mis Tallinna Lennujaama jaoks tähendab oma igapäevatöös ka rohkete ingliskeelsete väljendite kasutamist. „Väljenditele sobivate eestikeelsete vastete leidmine on üldjuhul keeruline ning meil on hea meel, et nüüd on õnnestunud avalikkuse aktiivsel kaasabil leida sobiv täiendus terminoloogiasse, mis puudutab nii lennundust kui ka laevandust. Siinkohal saan rõõmuga teatada, et kasutame uut sõna juba aktiivselt, sest augustikuu kruiisipööringute ettevalmistused juba käivad,“ tõdes Loik.

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand märkis samuti, et välismaise tehnilise terminoloogia eestistamine on igati teretulnud protsess. „Juba Vabariigi presidendi poolt algatatud sõnause kampaania näitas, kui palju on meie igapäevases kõnekeeles võõramaiseid sõnu ja väljendeid, millel puudub eestikeelne vaste. Lõppenud konkurss on jälle üks väike samm edasi eesti keele rikastamisel, mille üle on meil ainult hea meel,“ ütles Kaljurand.

Peeter Päll Eesti Keele Instituudist märkis, et hindajate esikohale valitud sõna "pööring" sobib hästi sageli ühekordset tegevust märkivate tuletiste sarja. „Sõnavõistluse hindajad valisid välja sõna, mis kasutab mõiste edasiandmiseks "pöörama"-tüve. Selle sõna eeliseks on kahtlemata tema lühidus,“ sõnas Päll. Tema hinnangul aitab ka teema kontekst tulevikus erinevaid teisi pöör-tüvelisi tuletisi hästi lahus hoida.

Konkursile laekunud ettepanekutest said äramärgitud veel sõnapaarid „lennulaev“ ja „laevalend“ ning „reisipööre“. Tallinna Lennujaam ja Tallinna Sadam soovivad tänada kõiki sõnausel osalejaid! Konkursi võitjate pidulik autasustamine toimub augustikuus.