Lausing: keeleinspektsiooni juht Tomusk eksib

 (48)
Lausing: keeleinspektsiooni juht Tomusk eksib
Foto: Eesti Ekspress, Ingmar Muusikus

Tallinna linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing ütles, et keeleinspektsiooni juht Ilmar Tomusk seekord eksib, kui ta arvustab Keskerakonna Laagna kanalis asuvaid valimisreklaame.

„Keskerakonna valimisreklaamid lähtuvad erakonna valimisplatvormist ning teavitavad sarnaselt nii eesti- kui ka venekeelset elanikkonda,“ märkis Lausing. „Seega on alusetu keeleinspektsiooni peadirektori kartus, nagu oleks eestikeelne valija jäetud suure tõenäosusega valimisteabest ilma. Keeleinspektsiooni juht tegeleb oletamisega, võibolla ta ei ole isiklikult kanalist läbi sõitnud ega saanud veenduda, et kohe venekeelse sõnumi kõrval on ka eestikeelne ja vastupidi!“

Lausingu sõnul on valimiste reguleerimisega ning välikampaania ärakeelamisega seadusandja poolt niigi mindud äärmusesse, mistõttu tunduvad Tomuski pakutavad täiendavad piirangud täiesti üleliigsetena.

Lausing ütles, et keeleinspektsioon võiks vähem tegeleda poliitikaga ja rohkem sellega, milleks ta loodud on.