Lauristin: Eesti kuulub haridusindeksit silmas pidades väga hästi arenenud riikide hulka

 (14)
Marju Lauristin peab Eestit haridusindeksit silmas pidades väga arenenud riigiks.
Foto: Taavi Arus

Täna riigikogu kultuurikomisjoni ees ettekandega esinenud Marju Lauristini väitel kuulub Eesti haridusindeksit silmas pidades väga hästi arenenud riikide hulka ning haridusindeksi kõrge väärtus on Eesti inimarengu taseme põhiline kergitaja.

Eesti Inimarengu Aruande (EIA) peatoimetaja Marju Lauristin lisas, et meie arengu võti peitub muutuste kiiruses ja järjekindluses, poliitika ja majanduse põimingute vältimises, madalas korruptsioonitasemes, avatuses väliskapitali kiirele juurdevoolule ning tugevas orientatsioonis Põhjamaadele.

Lauristin andis ülevaate ka Eesti kultuurilisest taustast, arengu takistajatest, aga ka väljakutsetest. „Suurim väljakutse on rahvuslik kestlikkus; üheski Balti riigis ei ole õnnestunud välja kujundada terviklikku poliitikat,“ märkis Lauristin.

Lisaks Marju Lauristinile esinesid kultuurikomisjonis ettekannetega keele- ning haridusküsimuste osas veel EIA keelepeatüki toimetaja Tartu Ülikooli professor Triin Vihalemm ning hariduspeatüki toimetaja professor Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist.