Lauri Vitsuti ja Juhan Aare võitlus kogub tuure

 (21)
Lauri Vitsut ja Juhan Aare
Lauri Vitsut ja Juhan AareFoto: Andres Putting

Enne laupäeval toimuvat Rahvaliidu kongressi on pinged erakonnas võimendunud: täna õhtul peaks kogunema partei juhatuse erakorraline koosolek, kus peasekretär Lauri Vitsuti sõnul kaalutakse 3−4 liikme väljaarvamist.

Rahvaliidu esimees Juhan Aare aga väidab, et juhatus on alamehitatud ja seetõttu teovõimetu. „Kehtiva põhikirja kohaselt peab Rahvaliidu juhatusse kuuluma vähemalt 11 liiget — pärast Ester Tuiksoo ja Arnold Rüütli lahkumist on neid aga vähem,“ teatab ta meediale saadetud avalduses.

„Seoses sellega on erakonna juhatus käesoleval ajal otsustusvõimetu ning allesjäänud juhatuse liikmete otsused juba ette õigustühised,“ seisab Aare pöördumises.

Tänaseks kokku kutsutud erakorralisel juhatuse koosolekul kavatsetakse arutada liikmete väljaarvamise küsimusi. Kelle saatus kaalukausil on, ei soovinud peasekretär Vitsut öelda. „Väidetavalt hakatakse välja arvama tülikaks osutunud liikmeid, et sellega kindlustada nende mitteosalemine 20. novembriks 2010 kokku kutsutud kongressil,“ kirjutab aga erakonna esimees.

Aare selgitusel otsustab Rahvaliidu kehtiva põhikirja kohaselt liikmete väljaarvamise ning liikmelisuse peatamise juhatus pärast aukohtu ja maakonnaühenduste juhatuse arvamuse ärakuulamist, kuid tema sõnul ei ole tänaseni erakonna aukohtu istungist midagi teada.

„Aukohus ei ole kordagi pärast 3. juulil toimunud Rahvaliidu kongressi koos käinud, seega ei ole aukohtus seni ühegi liikme väljaviskamise küsimust arutatud. Teada olevalt ei ole ükski maakonnaühenduse juhatus arutanud erakonna esimeest toetava liikme väljaviskamise küsimust,“ nendib Aare.

Aare: väljaviskamist saab kongressil vaidlustada

„Põhikirja järgi on Rahvaliidu liikmel õigus võtta osa tema isikuga seotud küsimuste otsustamisest. Ühelegi liikmele ei ole aga teadaolevalt enne tänast erakorralist koosolekut teatavaks tehtud, et tema väljaviskamise küsimust hakatakse juhatuses arutama,“ lisab erakonna juht.

Enne tänase juhatuse erakorralise koosoleku kokkukutsumist ei ole Aare sõnul juhatuse liikmetele saadetud mingeid juhatuse päevakorda käsitlevaid materjale ja otsuste eelnõusid.

„Lisaks kõigele on Rahvaliidu peasekretär Lauri Vitsut läbi meedia levitanud valeinformatsiooni, et tänaseks Rahvaliitu allesjäänud juhatuse liikmete otsuseid saab vaidlustada vaid kohtus ning väljavisatutel ei ole kongressile enam asja,“ väidab Aare. „Mittetulundusühingute seaduse kohaselt võib aga iga liige nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku ehk kongressi poolt.“