Lauri Laasi hakkab riigikogu erikomisjonis korruptsiooni ohjeldama

 (131)
Riigikogu liikmed Priit Toobal ja Lauri Laasi kohtus
Riigikogu liige Lauri Laasi kohtusFoto: Rauno Volmar

Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatas korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonimoodustamise, mille üheks liikmeks on eelnõu järgi kahes kohtuastmes süüdi mõistetud Keskerakonna fraktsiooni saadik Lauri Laasi.

Lisaks Laasile kuuluvad korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni eelnõu
järgi Raivo Aeg, Ants Laaneots, Jaanus Marrandi, Raivo Põldaru ja Artur Talvik.

Komisjon, mille liikmeks Keskerakond Laasi esitas, jälgib, et Eesti riigi seadustes
sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks.
Samuti arutab ja hindab komisjon loetletud ametiisikute võimalikke
korruptsioonijuhtumeid, jälgib riigikogu liikmete tegevuspiirangutest
kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone.


Veel kaks erikomisjoni

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas eile algatada veel julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise.

Erikomisjonid luuakse riigikogu otsusega ning pannakse riigikogu istungil lõpphääletusele teisel lugemisel, vahendas riigikogu pressiteenistus.

Otsuse eelnõu kohaselt kuuluvad julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni Krista Aru, Uno Kaskpeit, Martin Kukk, Erki Savisaar, Ken-Marti Vaher ja Hardi Volmer.

Komisjon on moodustatud kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Samuti kontrollib komisjon politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe peastaabi, justiitsiministeeriumi vanglate osakonna ning maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule.Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kuuluvad eelnõu kohaselt Jaak Aaviksoo, Andres Ammas, Kristjan Kõljalg, Henn Põlluaas, Mihhail Stalnuhhin ja Tanel Talve.

Komisjoni eesmärgiks on koostöös riigikontrolliga tagada kontroll vabariigi valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.