Laulupeo juhid: keeruliste lauludega tuldi toime

 (227)
naistekoor
Foto: Andres Putting

Laulupeo kunstilise juhi Ants Sootsi sõnul oli laulupeo esimese kontserdi kava keerulisus taotluslik ja esitajad said sellega suurepäraselt hakkama. Sama kinnitab peo muusikajuht Ave Sopp.

„Seda kava esitasid valikkoorid, kes on väga kõrge kvalifikatsiooniga, esitasid kutselised koorid. Selle mõte oli kasutada meie on niivõrd väärtuslikku koorimuusika ja vokaalsümfoonilise muusika repertuaari. Lauluaulupidu ongi koorimuusika väljund,“ rääkis Ants Soots Delfile.

„Eesmärk oli, et valik oleks võimalikult laialdane,“ lisas ta.

Sootsi sõnul olid ettekanded vaatamata vihmale väga head. „Koorid olid vaprad ja ettekanded läksid nii, nagu ootasimegi.“

„Kui otsustati teha kaks kontserti, siis oli selge, et kaht ühetaolist kava pole mõtet teha,“ ütles laulupeo muusikajuht Ave Sopp. „Esimese kontserdi repertuaar erines sellest, mida peetakse tavaliseks laulupeoks, ja see oligi eesmärk,“ lisas Sopp.

„Need, kes tulles teadsid, et see on erinev, neile ei olnud see muusika vahest ka raske kuulata,“ viitas Sopp, et teadlikumale kuulajale võis esimene kontsert suuremat elamust pakkuda.

„Aga on selge, et inimeste ootused võivad olla erinevad,“ möönis ta.

Paljud märkasid, et nii mõnegi laulu ajal vaatasid lauljad üsna pingsalt laulikusse. Kuidas koorid muusikalise juhi hinnangul keerulise repertuaariga hakkama said?

„See oli valikkooride kontsert. Need on koorid, kes olid valmis võtma suuremat koormust, ja nende jaoks see ei käinud üle jõu. Repertuaar oli väga hea selles mõttes, et lauljal oli seda huvitav õppida. Sellise kava puhul on tavaline, et hoitakse ees, sest on rohkem komponente, mida jälgida. See ei ole taunitav,“ selgitas Sopp.

Lisaks oli nootide pineval jälgimisel teinegi põhjus. „Väljas oli juba päris pime, sellisel juhul ilmselt tuleb rohkem nooti uurida.“

„Lauljad tulid ülihästi toime, seda mõlemal kontserdil. Esitus oli erakordselt heal tasemel. Ja see pole ainult minu arvamus, vaid nii on öelnud ka paljud dirigendid, kellega ma rääkinud olen,“ kinnitas Sopp.

Lisaks pimedusele rõhus nii lauljaid kui ka kuulajaid vihm ja jahedus. „Kui kontsert oleks toimunud pehmemates oludes, just selles osas, mille suhtes me olime võimetud, oleks seda ilmselt ka rohkem nauditud,“ mõtiskles muusikajuht, „Erinevad aistingud on ju omavahel seotud.“