Laste veebiturvalisuse projekt saab pool miljonit


Arvuti taga
Foto: Ester Vaitmaa

Sotsiaalministeerium eraldab Lastekaitse Liidule 571 484 krooni projekti "Teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks kasutamiseks" rahastamiseks.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on internet muutunud enamike laste ja noorte lahutamatuks elustiili osaks, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

"Samas ei ole internetis leiduv alati ja ainult heaks abivahendiks õppetöö korraldamisel, teadmiste täiendamisel või sõpradega suhtlemisel. Interneti varjukülgedest on küll ikka ja jälle juttu, aga nii laste kui ka vanemate suurem teadlikkus interneti kasutamisel on äärmiselt oluline ning vajalik," ütles Pevkur.

Projekti raames on näiteks plaanis arendada lasteabitelefoni 116 111 võimekust, et lapsed ja lapsevanemad saaksid informatsiooni interneti kasutamisel ette tulevate probleemide korral. Ühtlasi luuakse veebipõhine vihjeliin, mis võimaldab elanikkonnal edastada teateid internetis levivast laste vastu suunatud ebaseaduslikust sisust ja tegevusest.

Projekti viivad ühiselt ellu MTÜ Lastekaitse Liit, politsei- ja piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, sotsiaalministeerium ning MTÜ Eesti Abikeskused. Projekt "Teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks kasutamiseks – Safer Internet Centre in Estonia (EE-SIC)" on osa Euroopa Komisjoni programmist Turvalisem internet (Safer Internet), mille eesmärgiks on laste turvalisem interneti kasutamine ning võrgukeskkonnas leviva ebaseadusliku sisuga materjalide tegevuse tõkestamine.

Lisaks Euroopa Komisjoni toetusele rahastab sotsiaalministeerium veel täiendavalt tegevusi Eesti-sisese koostöövõrgustiku arendamiseks, et edendada laste turvalisemat internetikasutust. Projekti raames korraldatakse seminar laste internetiturvalisuse koostöögrupile ning eraldi seminar noorte kaasamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks. Lisaks koostatakse teavitusmaterjal nii lapsevanematele kui lastele.

Projekti põhiliseks sihtrühmaks on põhikooliõpilased, lapsevanemad ja õpetajad.