Lasnamäele Pae parki plaanitakse püsti panna suveteater

 (2)
Pae park Lasnamäel
Pae park LasnamäelFoto: Rauno Volmar

Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil detailplaneeringu, millega soovitakse luua võimalus panna Pae järve äärde püsti suveteater.

Paepargi tn 9/Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Lasnamäe linnaosa valitsus. “Suveteater lisab Pae pargile atraktiivsust ning kahtlemata meeldivad vabaõhuetendused Lasnamäe elanikele ja linnaosa külalistele,“ ütles linnaosa vanem Maria Jufereva.

Planeeritava maa-ala suurus on 2,03 hektarit. Detailplaneeringuga plaanitakse Paepargi tn 9/Pallasti tn 56 kinnistule määrata ehitusõigus suveteatri ehitamiseks. Lisaks pannakse kirja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendus.

Maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis, mis piirneb põhjast Laagna, lõunast ja idast Pae ning läänest Pallasti tänavaga. Planeeritava ala kontaktvööndis asub mitmeid ülelinnalise ja ka riigi tasandil olulise tähtsusega puhke- ja kultuuriobjekte. Maa-ala edelaservast ligikaudu 200 m kaugusel paikneb Eesti Kunstimuuseum KUMU. Kunstimuuseumist põhja poole jääb Kadrioru loss ja Kadrioru park.

Taotluse juurde lisatud lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali on koostanud Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Tallinna linnaplaneerimise amet korraldab hanke detailplaneeringu koostaja leidmiseks.