Lapsed nõuavad suuremaid õigusi

 (42)
2004 aasta ELO lasteparlament
Foto: DELFI

Riigikogu istungisaali teisipäeval vallutanud noorteühenduse ELO lasteparlament nõudis riigilt õigust väljendada vabalt oma vaateid igas last puudutavas küsimuses.

Lasteparlamendi ees ettekandega esinenud Aruküla Põhikooli õpilane Anneli Arusalu ütles, et täiskasvanud ei näe laste õigusi alati igast küljest. “Lastel on piiratud või olematud õigused.”

UNICEFi esindaja Eestis Toomas Palu lisas, et Eestis alla 18aastaste inimeste seas läbi viidud uuring näitas, et laste huvidega arvestatakse liiga vähe.

”Lapsed kurdavad, et nende arvamust ei peeta piisavalt heaks või ei arvestata sellega üldse, ja seda just kohaliku elu tasandil,” lausus ta.

“Igal Riigikogu liikmel võiks olla üks lasteparlamendi liige kes päriks aru, mida sina oled laste jaoks teinud,” toonitas Palu.

ELO lasteparlament võttis suure häälteenamusega vastu ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile.

Lapsed nõuavad ministeeriumilt ülevaadet, kuidas täidetakse koolis tervisekaitse nõudeid ning milliste põhimõtete järgi toetatakse laste huvitegevust. Samuti paluti ministeeriumil kaaluda tasuta koolilõuna sisseviimist kõigile 1.-12. klassi õpilastele.

Saue Gümnaasiumi õpilane Merilin Israel rääkis, et koolikotid on endiselt liiga rasked. Ka ei jäta pikad koolipäevad, huvialaringid ja koduste tööde suur hulk õpilastele piisavalt ega puhkamiseks.

Palu rääkis, et õigused antakse alles siis kui on võetud kohutused. “Tuleb küll arvestada, et see pole alati tasakaalus, seda ka riigi tasemel.” lisas ta. “Selle pärast on vastu võetud ÜRO lapse õiguste konventsioon.”

Foto: DELFI

Riigikogu esimees Ene Ergma ütles, et kõigil meil on õigus end väljendada, kuid selleks, et midagi saavutada, tuleb osata ka kuulata.

Ergma kutsus noori üles nii õppima kui ka kõiki muid vajalikke asju tegema südamega ning kaugemaid eesmärke silmas pidades.

Puudutades koolivägivalla probleemi märkis Riigikogu esimees, et sel teemal on küll palju räägitud, kuid teha on veelgi rohkem. Ta pani lastele ette luua oma klassis ja koolides niisugune õhkkond, et ka 40 aastat pärast kooli lõpetamist on soov klassikaaslastega ikka aegajalt kokku saada.

Noorteühenduse ELO lasteparlamendi 2004. aasta esimeheks valiti Mari Möls. Lasteparlament kogunes täna juba üheksandat korda.

Küsitlus #118543