Lang võtab kultuuri arenguteesid luubi alla

 (9)
Lang võtab kultuuri arenguteesid luubi alla
Rein LangIngmar Muusikus / Eesti Ekspress

Lähema kuu jooksul alustab kultuuriministeerium koostöös Eesti kultuuri koja, riigikantselei ja rahandusministeeriumiga Eesti kultuuripoliitika uue, 2020. aastani ulatuva arengudokumendi väljatöötamist.

Eelmise samalaadse dokumendi võttis riigikogu vastu 1998. aasta septembris ja kultuuriminister Rein Langi sõnul on seetõttu viimane aeg uue alusdokumendi loomiseks. Ministri kinnitusel on kavas kujundada valitsusele juhis kultuuripoliitika elluviimiseks, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Arengusuundade lõpliku sõnastuse võiks kinnitada riigikogu ning hiljem kord aastas ka üle vaadata ja hinnata, kuidas kokkulepitud suundade elluviimine on edenenud," ütles Lang.