Lang hakkab kultuuripoliitika arengusuundi uuendama

 (3)
Lang hakkab kultuuripoliitika arengusuundi uuendama
Foto: Andres Putting

Kultuuriministeerium koostöös valdkonna esindajatega hakkab välja töötama Eesti kultuuripoliitika arengusuundi aastani 2020. Esmajärjekorras täpsustatakse dokumendi lähtekohad ja lepitakse kokku koostamise põhimõtted.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul on kultuuripoliitika seniste põhialuste sõnastamisest möödas enam kui kümme aastat ning seetõttu on viimane aeg uue alusdokumendi loomiseks. Ministri kinnitusel on kultuuripoliitika arengusuundadest kavas koostöös kultuurivaldkonna esindajatega kujundada dokument, millest saaks valitsusele juhis kultuuripoliitika elluviimiseks.

„Kultuurivaldkonna arengusuundade lõpliku sõnastuse võiks kinnitada riigikogu ning hiljem kord aastas ka üle vaadata ja hinnata, kuidas kokkulepitud suundade elluviimine on edenenud,“ märkis kultuuriminister Lang.

Kultuuripoliitika arengusuundade väljatöötamine toimub mitmes etapis. Esmalt on kavas täpsustada dokumendi lähtekohad ja koostamise põhimõtted, tegevusi hakkab koordineerima juhtrühm, kuhu on kutsutud Eesti Kultuuri Koja, riigikantselei, rahandusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi esindajad.

Seejärel toimuvad esimesed ümarlauaarutelud, et kaardistada võtmeprobleemid, millest lähtuda juba konkreetsete ettepanekute koostamisel. Ettepanekud arutatakse läbi laiapõhjalistel konsultatsioonidel kultuurivaldkonna esindajate osavõtul.

Seotud lood:

Kultuuripoliitika arengusuunad plaanitakse läbi analüüsida järgmise aasta lõpuks.