Lahkub riigi julgeoleku volitatud juht

 (31)

20. novembrist lahkub riigi julgeoleku volitatud juhi kohalt pikaaegne Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna juhataja Herman Simm.

Herman Simm asus kaitseministeeriumisse teenistusse 1995. aastal kaitsepoliitika osakonna informatsiooni analüüsi büroo juhataja ametikohale. 2000. aastal moodustati riigisaladuse kaitse osakond ja Herman Simm nimetati selle osakonna juhataja ametikohale, teatas kaitseministeerium.

Herman Simm on alates 2001.a. riigi julgeoleku volitatud esindaja, kes on Eestis üles ehitanud toimiva ja välispartnerite silmis usaldusväärse NATO, ELi ja välisriikide salastatud teabe kaitse organisatsiooni. Selle olemasolu oli üheks oluliseks kriteeriumiks NATOga liitumisel.

Simm on juhtinud valitsusdelegatsioone, mille töö tulemusena on sõlmitud salastatud teabe kaitse alased välislepingud kokku ligi paarikümne riigiga.

Riigi julgeoleku volitatud esindajana on Herman Simm Eestit edukalt esindanud nii ELi kui NATO juures ja osalenud nende organisatsioonide teabekaitse süsteemi väljatöötamisel.

Kolleegide silmis on Herman Simm näidanud end väga hea, oma eriala tundva spetsialistina, kes on suutnud oma töövaldkonnas luua hästitöötava süsteemi. Teda on korduvalt oma ala tundva spetsialistina kaasatud Euroopa Liidu julgeolekuinspektsioonide delegatsioonide koosseisus teiste riikide julgeolekusüsteemide vastavuse kontrollimisel.

“Kahtlemata on Herman Simm teinud head tööd ja väärib selle eest tunnustust,” sõnas kaitseminister Jürgen Ligi.

Herman Simmi tänas tehtud töö eest NATO julgeolekubüroo peadirektor Wayne Rychak. Teisipäeval tänas Herman Simmi ka lahkuv kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts.

Kaitseministeeriumist Simm ei lahku, vaid jätkab ministeeriumi nõunikuna.

Simmi on autasustatud IV klassi Valgetähe teenetemärgi, kaitseministeeriumi II klassi teenetemärgiga. Samuti on ta Kaitseväe eriteenete risti kavaler ja teabeameti teenetemedali ning politsei mälestusmedali omanik.