Laar: valitsus NRG-le esitatud nõudmistest ei tagane

 (6)

"Oma seisukohtadelt valitsus ei kavatse taganeda ja kui NRG neid seisukohti väga selgelt ei aktsepteeri, siis jääb leping sõlmimata," ütles Laar teisipäevasel pressikonverentsil.

Laari kinnitusel sõltub lepingu sõlmimine eelkõige läbirääkimiste teisest osapoolest, kuna valitsuse tingimused on NRG Energyle juba teada.

"NRG-le on teada, /.../ et dollarikursina tuleb kasutada tehingupäeva kurssi riski hajutamiseks," lausus Laar. "Väga selged tingimused on ka investeeringute tootluse kohta, kus peavad olema väljas sotsiaalfondi vahendid."

Peaministri sõnul võimaldavad Eesti poole nõutavad meetmed pidurdada kavandatavat möödapääsmatut elektrihinna tõusu, samuti tõstis Laar esile ettevõtjate osa Eesti jaoks võimalikult soodsate tingimuste väljatöötamisel.

"Paljuski just nende (ettevõtjate - BNS) arvamusest tingituna on läbirääkimistel esitatud täiendav nõudmine /.../, mis puudutab teatava lõtku jätmist küsimusse, kas renoveerida üks või kaks boilerit (energiaplokki - BNS)," märkis Laar.

Laari hinnangul jäävad NRG-le esitatud tingimuste aktsepteerimisel Eestil tänu äriringkondade esindajate ettepanekutele tulevikus vabamad käed elektrihinna kujundamiseks.

Kuigi Narva Elektrijaamade müük NRG Energyle ei pruugi tingimata õnnestuda, on Laari kinnitusel investeeringute kaasamine Eesti energiasüsteemi kaasajastamisesse ülioluline.

Kui Eestis ei leita summasid energiasüsteemi investeerimiseks, siis kukub süsteem kokku ja mitte midagi tegemine tähendab sõltuvusse sattumist Venemaa elektrist, rääkis Laar.

"Ja see oleks Eesti riigi julgeolekule täiesti otseselt ohuks," lisas ta.

Laar avaldas lootust, et Eesti poolel õnnestub NRG-ga siiski elektrijaamade vähemusosaluse müügi suhtes kokkuleppele jõuda, kuigi valitsus on valmis ka läbirääkimiste nurjumiseks.

"Kui läbirääkimised ei jõua lõpule, tuleb valitsusel leida teisi lahendusi ja ma olen kindel, et saame ka sellega hakkama," ütles Laar.

Eesti pool esitas NRG-le esmaspäeval elektrijaamade erastamistingimuste täpsustused.