Laar: tööpuuduse kasvutrend tuleb murda

 (39)
Laar: tööpuuduse kasvutrend tuleb murda
Foto: Andres Putting

Isamaa ja Res Publica liidu esimees Mart Laar ütles, et partei eesmärgiks on vähamelt aasta lõpuks murda trend, kus töökohti kaob rohkem, kui neid tekib.

“Esiteks ei loo töökohti ei IRL, Reformierakond või Keskerakond, neid loovad ikkagi ettevõtjad. Valitsus saab siin ainult ettevõtjaid selles töös aidata ning toetada, pöörates ühtlasi tähelepanu ümberõppe võimaldamisele soovijatele. Aasta teisel päeval hakkas töökohti taas tekkima tõepoolest, see tähendab hulk töötuks jäänud inimesi asus tööle. Paraku kaob töökohti jätkuvalt kiiremini, kui neid juurde tekib. Nii jätkub see kahjuks ka praegu,” sõnas Laar Delfile.

Laari sõnul ongi IRLi eesmärgiks see trend murda ja peatada hiljemalt aasta lõpuks tööpuuduse kasv. “Selleks tuleb näiteks toetada ettevõtjaid töökohtade loomisel palgatoetuse ning praegusest soodsama maksukeskkonna kaudu. Loodame head tulemust ka majandusministeeriumi programmidest ettevõtluse toetamiseks,” ütles ta.

“Kindlasti tuleb laiendada palgatoetuse programmi, muuta see vähem bürokraatlikuks ning kergemini kättesaadavaks. Kaaluda iga langetatavat otsust töökohtade kadumise või loomise seisukohalt, seada see vähemalt hetkel suurimaks prioriteediks otsuste langetamisel. Mõni hiljuti
tehtud otsus on vastupidisest hoiakust kurvaks näiteks.”

Laari sõnul tuleb kindlasti teha ametiühingutele ning tööandjatele ettepanek anda oma toetus ettepanekule, mis võimaldaks nende omal soovil inimesi, eeskätt lastega perekondade vanemaid, tööle võtta alampalgast väiksema palgaga. 

“Valitsus ei tohi ükskõikselt suhtuda ettevõtete sulgemisse ja sellesse, et mõnes linnas jääb korraga töötuks märkimisväärne osa elanikest, nagu see juhtus Loksal. Majandusminister Parts on tehase juhtkonnaga rääkinud ning just need eelpoolmainitud meetmed on need, mida ettevõttel töö taasalustamiseks vaja on. Neile tuginedes on tõsine lootus, et sügisel läheb tootmine Loksal taas lahti, andes kohalikele inimestele tööd ja leiba.”

IRL tegi pool aastat tagasi avalikuks oma tegevuskava “Tööd Eestile”, mille eesmärgiks oli luua Eestis 50 000 uut töökohta.

Mart Laar ütles oma IRL-i suurkogu kõnes, et enamus IRL-i tegevuskavast “Tööd Eestile” punktidest on täidetud ning 30 000 töökohta poole aasta jooksul loodud.

Laari sõnul on vaja selle numbrini jõuda vähemalt aasta lõpuks. “Kardan, et kui me ei suuda seda teha, jääb eesmärk tööpuuduse kasv peatada, saavutamata.”