Kuueliikmeline põgenikepere Iraagist on Eestist lahkunud

 (167)
175-st kvoodipagulasest püsib seni Eestis 82
Viimased rongid Saksamaale
Foto: Ester Vaitmaa

Tänase päevaga sai täis lubatud äraolekuperiood kuueliikmelisel Iraagi pagulasperel, kes paigutati elama Tartusse, teatas Delfile sotsiaalministeeriumi pressinõunik Oskar Lepik.

Põgenikud võivad Eestist ära olla kuni 90 päeva. Nad jäävad endiselt Eestiga seotuks ega kaota oma pagulasstaatust, aga kui nad naasevad, ei aita riik neil enam omale eluaset hankida, vaid nad peavad sellega ise hakkama saama.

Kuhu Iraagi perekond läks, ei osanud Lepik öelda.

Veel eelmise nädala seisuga oli 175 Eestisse toodud kvoodipagulasest alles 88. Seoses uue pere lahkumisega on neid alles jäänud 82.