Kutser ja Tammemägi mõistsid neid nahutanud rahastamiskomisjoni hukka

 (39)
Põhja-Tallinna linnaosa kalender
Põhja-Tallinna linnaosa kalenderFoto: Priit Simson

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi ja tema asetäitja Priit Kutser mõistsid hukka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni (ERJK), mille hinnangul olid Tammemäe ja Kutseri linna kulul valminud suured välireklaamid poliitilised.

ERJK kirjutas Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Madis Kübara päringule saadetud ametlikus vastuses, et see, kas tegemist on valimisreklaamiga ja ühtlasi keelatud annetusega erakonnaseaduse mõistes, selgub siis, kui Tammemägi ja Kutser on registreeritud kandidaatidena kohalike omavalitsuste valimistel.

Tammemägi ja Kutseri juhitav Põhja-Tallinna valitsuse saatis seejärel täna õhtul laiali hukkamõistva pressiteate. Tammemägi ja Kutseri arvates ei ole ERJK pädev andma eksperthinnangut küsimuses, kas teavituskampaania on poliitiline reklaam või mitte, kuna komisjonis puudub vastav kompetents ja arvamuse kujundamisse ei kaasatud tunnustatud meediaeksperte.

"ERJK erapooletust näitab ilmekalt asjaolu, et komisjon on vältinud sotsiaaldemokraatide 41 000 euro suurust "näpukat". Samuti ei ole komisjon tauninud Lasnamäel, Pirital ja Kesklinnas 2011. aasta riigikogu valimiste eel maksumaksja kulul masspostitatud KredeExi voldikut, kus oli IRLi kuuluva majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi näopilt üleskutsega majade soojutamiseks," imestas Tammemägi.

"ERJK-l puudub kompetents andmaks ekspert-hinnangut selle üle, kas teavituskampaania on poliitiline reklaam või mitte. Antud komisjon ei saa anda hinnanguid, vaid üksnes öelda välja poliitilisi arvamusi, kuna komisjon ei ole kaasanud eksperte ja ükski komisjoni liige ei oma meedia-alast ettevalmistust," kritiseeris Tammemägi.

Seotud lood:

Tammemäe viimase süüdistuse juude tuleb küll märkida, et komisjoni aseesimees Kaarel Tarand on töötanud aastakümneid ajakirjanikuna ning on ka praegu ametis ajaleht Sirbi peatoimetajana. Komisjoni liige Toomas Mattson töötas samuti pikalt ajakirjanikuna ja on viimased kümme aastat töötatud riigikontrollis avalike suhete juhina.

Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Priit Kutser teatas, et kui ERJK tõesti tahab muuta teavituse ja poliitreklaamide piire selgemaks, oleks otstarbekas alustada vastavate reeglite ja normide väljatöötamist. "Arvestades eeltoodut võib järeldada, et täna komisjonil selline tahe puudub ja jääb kahetsusväärselt mulje, et on asutud teostama poliitilist valimiseelset võitlust," süüdistas Kutser.

ERJKi usaldusväärsusele ja erapooletusele andis Tammemäe ja Kutseri sõnul tõsise hoobi rahandusminister Jürgen Ligi seisukohavõtt, et sotsiaaldemokraat Ardo Ojasalu ei sobi antud komisjoni juhtima, kuna ta sai kaaserakondlaselt konkursita riigi korraldatava VEB Fondi sertifikaatide müümise tellimuse, lisaks sai ta erakonnakaaslase otsusel riigiettevõttest laenukriisi ajal odava laenu ja ei suuda siiani hinnata selliste tegude eetilisust.