Kutsekooli pedagoogid saadeti keeleeksamile

 (61)

Sillamäe Kutsekooli direktor, erialaainete osakonnajuhataja ning paarkümmend õpetajat peavad minema keeleksamile, sest ei valda piisavalt riigikeelt.

Keeleinspektsiooni korraldatud keeleoskuse kontroll selgitas välja, et Sillamäe kutsekooli 22 kontrolli läbinud õpetajast valdas eesti keelt nõutud tasemel ainult kaks õpetajat.

Kooli direktor ja erialaainete osakonnajuhataja valdavad eesti keelt kesktasemel, kaheksa õpetajat valdab keelt algtasemel ja 12 õpetajat eesti keeles suhelda ei suuda, teatab keeleinspektsioon.

Inspektsiooni ettekirjutuse koheselt peavad direktor ja erialaainete osakonnajuhataja sooritama kõrgtaseme eksami ja õpetajad kesktaseme eksami 1. novembriks 2008.