Kutsehariduse kvaliteeti hakatakse hindama uutel alustel

 (7)
Kutsehariduse kvaliteeti hakatakse hindama uutel alustel
Foto: Taavi Arus

Tänasel valitsuse istungil kiideti heaks haridus- ja teadusministeeriumi esitatud eelnõu, mille kohaselt muutub kutseõppeasutuste kvaliteedihindamine õppekavarühmade põhiseks akrediteerimiseks, sarnaselt kõrghariduse kvaliteedihindamisega.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et praeguse kutsehariduse arengukava alusel pannakse kutsekoolide taristu väljaehitamisse 3,6 miljardit krooni. "See tähendab, et kõik kutsekoolid lüüakse läikima nagu prillikivid ja töökeskkond on rahvusvahelisel tipptasemel. See annab võimaluse keskenduda õppe kvaliteedile. Selleks loome kutsekoolides samalaadse kvaliteedi hindamise süsteemi kui on kõrghariduses," ütles Lukas ja lisas, et eesmärk on, et tõuseks kutsehariduse maine ja paraneks lõpetajate tase ning et tööjõuturul tervitatakse Eesti kutsekoolide lõpetajaid avasüli, teatas haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja.

Eesmärk on asendada praegune koolituslubadel põhinev kvaliteedi tagamise süsteem õppe läbiviimise õigusel põhinevaga. Sellega tehakse kutsehariduse riikliku tunnustamise süsteemi loomises esimene samm, 2011. aastal alustatakse akrediteerimise pilootvooruga. Senised õppekava põhised koolitusload asendatakse õppekavarühmale antava õppe läbiviimise õigusega ning see laieneb kõigile kutseõpet andvatele koolidele.

Suurema usaldusväärsuse tagamiseks valiti pilootvooru kaks kõige suurema õppijate arvu ja ka koolide arvuga õppekavarühma – majutamine ja toitlustamine ning ehitus ja tsiviilrajatised. Nii osaleb pilootvoorus kokku 25 kooli (üks erakutseõppeasutus, kõik kolm munitsipaalkutseõppeasutust, 20 riigikutseõppeasutust ja üks erarakenduskõrgkool, kus on ka kutseõpe). Pilootvooru viib läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, kel on sarnane kogemus üleminekuhindamise korraldamisest kõrghariduses.

Negatiivse hinnanguga ei kaasne kooli jaoks negatiivseid tagajärgi, näiteks koolitusloa tühistamist, küll aga annab see õppeasutusele võimaluse testida oma valmisolekut tulevikus planeeritavaks üleminekuks korrapärasele kvaliteedihindamisele. Hinnanguga juhitakse tähelepanu puudustele, mille kõrvaldamisega on koolil võimalik tegelda.

Akrediteerimise pilootvoor viiakse läbi 2011. aasta jooksul. Korralist üleminekut õppe läbiviimise õigusele alustatakse eeldatavalt 2012. aastal ning see võib aega võtta kuni kolm aastat. Seejuures arvestatakse korralisel üleminekul akrediteerimise pilootvooru tulemusi, seega ei pea positiivse hinnangu saanud koolid sama õppekavarühma kvaliteedi hindamist enam kordama.