Küsimus pealinna abitelefonile: kas mahajäetud majadel tohib parkuurida?

 (10)
Küsimus pealinna abitelefonile: kas mahajäetud majadel tohib parkuurida?
Päevaleht/Pressifoto, Rauno Volmar

Tallinna abutelefonile 1345 helistati augustis kokku 4807 korda, millest 1070 helistajat vajasid linnainfot, 1022 esitasid küsimusi seoses linna transpordiga, 400 helistajat oli seoses liikluskorraldustega, 343 helistamist registreeriti kategooriasse elektritööd ja 533 helistajat pandi kirja rubriiki–Teistsugune probleem.

Rubriigid, kuhu kõnesid lahterdatakse, jagunevad järgnevalt: ehitus- ja remonditööd 23 helistajat, ettepanekud linnale 0 helistajat, gaasi avarii 10, haljastustööd 0,kanalisatsioon ja veetrassid 164, keskkonna probleemid 22, kinnisvara hooldus 22, koerad, kassid, linnud, muud loomad 177, koristustööd 190, korstnapühkimine 3, kütteseadmete probleemid 9, liftid eskalaatorid 13, lukud katki ja võti kadunud 22, matuseteenused 44, ohtlike jäätmete käitlemine 19, prügivedu 127, näriliste ja putukate tõrje 6, rahu rikkumine 55, sanitaar-tehnilised tööd 9, sotsiaal- ja tervise mured 285, teede remont 109, tänavavalgustus 62, valvesüsteemidega seonduvaid kõnesid 26 ja veterinaaride abi Tallinna abitelefonilt augusti kuus ei küsitud, teatas Raepress.

Linnainfo (1070 helsitamist) rubriigis on kirjas ka need kõned, kus soovitakse oma elukoha postkasti Tallinna linnavalitsuse tasuta jagatavaid ajalehti Pealinn ja Stolitsa. Samuti lähevad selle rubriigi alla kõned, kus vajatakse mupo abi. Munitsipaalpolitsei korrapidamisteenistuse telefon (24 H) on 14410.

Rubriigi all „Teistsugune probleem“ küsiti, kas mahajäetud majadel tohib parkuurida; miks ei vasta Värska sanatooriumi rehabilitatsioonile registreerimise telefon; kus Harjumaal on mereäärsed grillimise kohad; kas E-sigaretti tohib müüa alaealistele; räägiti pikalt, et Tallinna kalmistutel on ohtlik jalutada, võib kaotada rahakoti, tervise ja ka elu; küsiti mis teha, kui kraadiklaas on katki läinud; tihti küsitakse kuupäeva ning kellaaega ja vähemalt kolm oli selliseid helistajaid, kes kuulasid telefonineiu reibast häält, aga ise midagi ei rääkinud, ainult nohisesid torusse. Ka need nohisevad kõned pandi statistika huvides kirja.