Kurjategijad võivad vanglast pääseda

 (11)

Uue kriminaalseaduse kohaselt saavad kergemate kriminaalkuritegude eest karistatud isikud võimaluse vangistuse asemel teha ühiskondlikult kasulikku tööd.

2002. aasta märtsist jõustuva kriminaalseaduse järgi on olulisim muudatus kriminaalkuritegude eest mõistetavate karistuste paindlikumaks ja isikukohaselt otstarbekamaks muutmine, rääkis kriminaalhooldusametnik Anti Aasmaa Virumaa Teatajale.

Uueks karistuseks saab vangistuse alternatiivina üldkasulik töö. Kohus võib kuni kaheaastase vangistuse asendada süüdimõistetu nõusolekul üldkasuliku tööga, kusjuures ühele päevale vangistuses vastaks neli tundi tööd.

Üldkasulikku tööd teeks süüdimõistetu muust tööst ja õpingutest vabal ajal ning selle eest talle tasu ei makstaks. Üldkasuliku töö rakendamist kontrolliksid kriminaalhooldusametnikud.

Sellest tulenevalt otsib Lääne-Viru maakohtu kriminaalhooldusosakond koostööpartnereid, kel oleks pakkuda süüdimõistetuile üldkasulikku tööd.

Seadus ei näe ette piiranguid selles, kas üldkasulikku tööd tuleb teha avaliku või eraõigusliku isiku juures. Tööandjateks võivad olla ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Piiranguks on see, et töö peab olema tehtud avalikes, mitte erahuvides.