Kurdid ja tummad saavad tulevikus saata hädaabi numbrile SMSi

 (7)
Kurdid ja tummad saavad tulevikus saata hädaabi numbrile SMSi
Foto: Ester Vaitmaa

Valitsuse homse istungi päevakorras on elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muuhulgas kohustatakse sideettevõtjaid tagama hädaabinumbrile 112 juurdepääs lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel.

Selle muudatuse tulemusena avaneb ka kõne- ja kuulmispuuetega inimestel võimalus edastada hädaabiteateid numbrile 112 lühisõnumitega. Nimetatud kohustus on kavas jõustada 2012. aasta alguses, vahendas valitsuse kommunikastioonibüroo.

Nii telefoni- kui ka mobiiltelefoni operaatorid peavad tulevikus hakkama 112 numbrile helistaja asukohaandmeid edastama häirekeskusele reaalajas. Selle tulemusel jõuab abi abivajajani oluliselt kiiremini ning võib sellega päästa mitmete inimeste elu.

Elektroonilise side seaduse muudatusettepanekutega viiakse õigusakt vastavusse kõnealust valdkonda reguleerivate Euroopa Liidu direktiividega. Ühtlasi sisaldab eelnõu elektroonilise side sektori üldisest arengust tulenevaid muudatusi.