Kultuuriseltsid lõpetavad omaette hoidmise

 (1)
Kultuuriseltsid lõpetavad omaette hoidmise
(Foto: tootja)

Rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside katusorganisatsioonid otsustasid hakata omavahel tihedamat koostööd tegema.

Nende esindajad saavad 7. septembril kell 11 kokku Mooste mõisas, et asuda ühisprojekte kokku panema.

65 osaleja hulgas on esindatud vene, ukraina, mordva, tatari, valgevene, aseri, armeenia, ingerisoome, eesti ja teised rahvused.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juhi Kristina Pirgopi sõnul leidis mastaapsem eesti ja rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide kohtumine esmakordselt aset aasta tagasi.

Tookord avaldasid osalejad soovi kohtumisi jätkata ja seetõttu korraldabki Integratsiooni Sihtasutus koos Kultuuriministeeriumi ja Eesti Folkloorinõukoguga kokkusaamise Moostes.

„Eelmise aasta kogemus näitas, et arutelud eri kultuuridest inimestega on suurepärane kasvulava uutele ideedele ja ettevõtmistele.

Seekord hakkavad osalejad looma ühisprojekte. Koha peal toimub hääletus, et milliseid neist võiks kohe ellu viia. Oleme parimate projektide toetamiseks välja pannud 6000 eurot,“ lausus Pirgop.

Kohtumisel arutletakse ka teemal „Mida ette võtta, et sinu kultuuripärand kõnetaks võimalikult paljusid inimesi?“.

Rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside kohtumine mõisas on vastalanud rahvuskultuuride kuu avaüritus, mis on ühtlasi pühendatud käesolevale Euroopa kultuuripärandiaastale.