Kultuuriministeerium palub filmitegijatel nimetada Eesti Filmi Instituudi nõukogusse kaks liiget

 (18)
Kultuuriministeerium palub filmitegijatel nimetada Eesti Filmi Instituudi nõukogusse kaks liiget
Foto: Andres Putting

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene saatis filmitegijate avalikule kirjale vastuseks kirja, milles palus filmitegijatel nimetada Eesti Filmi Instituudi (EFI) nõukogusse kaks liiget.

Nimelt olid filmitegijad oma avalikus kirjas nördinud selle pärast, et EFI nõukogusse ei kuulu ühtegi filmiinimest ja tegid ettepaneku, et EFI nõukogusse kuuluks vähemalt kaks filmivaldkonna esindajat.

Nõgene palus täna filmitegijatel esitada konsensuslikult nende kahe filmivaldkonda esindava isiku nimed, kes võiksid kuuluda SA Eesti Filmi Instituudi nõukogusse.

"Juhime teie tähelepanu asjaolule, et nimetatavad kaks isikut peavad vastama riigivaraseaduse § 80 ja SA Eesti Filmi Instituudi põhikirja punkti 4.5 nõuetele ning olema tutvunud korruptsioonivastase seaduse §-ga 25 ja muudes õigusaktides eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikme kohta sätestatud nõuetega, vastavad nendele nõuetele ning kohustuvad neid järgima," kirjutas Nõgene. Nimelt väitis kultuuriministeerium varem, et filmiinimesi ei saa instituudi nõukogusse lubada, sest see tekitab korruptsiooniohu ja on seega seadusega vastuolus.

Filmivaldkonna konsensuslik ettepaneku kahe kandidaadi kohta palus Nõgene saata 18. veebruariks kultuuriministeeriumi.