Kultuuriministeerium: Minister Saar ei ole teinud ettepanekut muuta kodakondsuseksami keelenõudeid

 (48)
Indrek Saar
Indrek SaarFoto: Tiit Blaat

Kultuuriministeeriumi teatel ei ole kultuuriminister Indrek Saar teinud ettepanekut muuta või leevendada kodakondsuseksami keelenõudeid, vaid tegemist on eksitava tõlgendusega eilsest ministri ETV uudistesaatele Aktuaalne Kaamera antud telefoniintervjuust laiema uudisloo kontekstis.

Juuni alguses valminud Kultuuriministeeriumi tellitud sõltumatu lõimumismonitooring näitab Eesti elanikkonna hulgas tugevnevat soovi näha paremini lõimunud Eesti ühiskonda ning eri rahva- ja vanuserühmade head ja rahumeelset läbisaamist. Sellega seoses peab kultuuriministeerium oluliseks algatada laiem diskussioon lõimumise teemal, nagu see on omane avatud ühiskonnale, ning mitte sugugi keskenduda ühele konkreetsele teemale, nagu seda on kodakonduseksami keelenõuded.

Kultuuriministeeriumi eesmärgiks diskussiooni käivitamisel on saada eelkõige tagasisidet ning otsida lahendusi kitsaskohtadele nagu mitte-eestlaste olukord tööturul ja karjäärivõimalused, eriti noorte ja hea eesti keele oskusega inimeste motiveerimisest võtma Eesti kodakondsust jne.

Kultuuriminister Indrek Saar on endiselt seisukohal, et Eesti riigi ülesanne on aidata kaasa ühiskonna sidususele, mille üks osa on teistest rahvustest inimeste tõhus lõimimine siinsesse ühiskonda, ning seda ei saa vaadata täiesti eraldiseisvana muuhulgas ka kodakondsuspoliitikast, teatas kultuuriministeerium.

Seotud lood:

Eilses Aktuaalses Kaameras ütles Saar viimasele kultuuriministeeriumi poolt tellitud monitooringule toetudes, et eestlaste suhtumine teisest rahvusest inimestesse on muutunud sallivamaks ja neid peetakse Eesti riigi osaks ning seetõttu oleks tema hinnangul õige aeg sügisel alustada laiemaid arutelusid kodakondsuspoliitika muutmise üle.

Minister ütles uudistesaates, et üldised ühiskonna hoiakud mitmekultuurililisse ühiskonda on muutunud ainult positiivsemaks ja ollakse valmis arutama ka selle üle, mis puudutab lihtsustatud kodakondsuse andmist.