Kultuuriministeerium läks asekantsleri otsinguga teisele katsele

 (8)
Kuldne Mask Eestis pressikonverents
Kuldne Mask Eestis pressikonverentsFoto: Heiki Rebane

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikohale, mis on alates mullu detsembrist täitmata, kui endine asekantsler Raul Oreškin esitas seose vargusega lahkumispalve.

Eelmine konkurss asekantsleri ametikohale, mis kuulutati välja 13. jaanuaril ja kuhu kandideeris 20 inimest, kukkus läbi.

Kunstide asekantsler koordineerib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist arhitektuuri- ja disaini-, audiovisuaalkunstide, sealhulgas meediateenuste ja filmivaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, kujutava kunsti, loomemajanduse ning muusikavaldkonnas.

Asekantsleri peamiseks tööülesandeks on kunstide valdkonna teemade riiklik juhtimine ja sidumine, samuti kunstide valdkonna riigiasutuste, riigi osalusel asutatud sihtasutuste ning peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu kunstide valdkonna arendamine.

Asekantsler korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide rakendamist ning valdkonnaga seotud strateegiliste dokumentide ja õigusaktide koostamist.

Sobival kandidaadil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja haridus ning inglise keele oskus B2 tasemel. Samuti kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste ja protsesside juhtimisele, kommunikatsioonile, koostööoskusele ja suhtevõrgustike loomisele.

Seotud lood:

Kasuks tulevad riiklikult tunnustatud kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal, väga hea Eesti kultuurielu tundmine ja praktiline töökogemus valdkonnas, valdkondadevaheliste projektide juhtimise ja koordineerimise kogemus.

Konkurss kestab 25. märtsini.

Tartu Kaubamaja turvatöötajad pidasid mullu 29. detsembril kinni Raul Oreškini, kes püüdis poest varastada 50 euro eest kaupa. Kaup tagastati poele rikkumata kujul, vargusega vahele jäänud Oreškin kahetses juhtunut. Varasemaid rikkumisi mehel ei olnud ja ta pidi maksma 40 eurot trahvi.