Kuidas sisseränne ühiskondliku elu ei rikuks? Sellele keskendub Eesti eesistumise rändekonverents

 (31)
Kuidas sisseränne ühiskondliku elu ei rikuks? Sellele keskendub Eesti eesistumise rändekonverents
ekraanitõmmis

Tallinna ülikoolis toimub 21-22. septembril ehk täna ja hommme Eesti eesistumise konverents, mis käsitleb sisserände ja majanduskasvu vahelisi seoseid.

Konverentsil "The EU in the Global Race for Talents: Challenges and Solutions in Strengthening the EU's Competitiveness" uuritakse tööjõurännet puudutavate poliitikate hetkeolukorda ja rändega seotud tavasid Euroopa Liidus.

Siseminister Andres Anvelt nentis, et tööjõuränne on Eestiski väga oluline teema aina kasvava tööjõupuuduse tõttu.

„Otsime just praegu nutikat lahendust, kuidas Eestis terve inimpõlve kehtinud sisserände piirarvu regulatsiooni muuta nii, et sellest võidaks majandus, aga ei kannataks samal ajal ühiskond, seda nii lõimumise kui ka julgeoleku mõttes. Kõigil peab Eestis olema hea elada, nii siin elavatel kui ka siia tööle tulevatel inimestel,“ märkis siseminister.

Konverentsil arutatakse tööjõu liikumisega seotud küsimusi. Näiteks käsitletakse viise, kuidas meelitada Euroopa Liitu erinevaid sihtrühmi (sh välistööjõud, välistudengid, idufirmade asutajad) ning kuidas hoida nende huvi siin tegutsemise vastu.

„Tööjõu ränne on tänapäeval üks võtmeteemasid, mis mõjutab riikide majanduslikku konkurentsivõimet ning pakub võimalusi teadmiste levikuks, innovatsiooniks ja majanduskasvuks,“ lisas Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti rändeekspert Ave Lauren.

Seotud lood:

Konverentsil arutletakse, kuhu ja mis põhjustel lähevad oskuslikud töötajad ning millised on võimalused Euroopa Liidu riikidel selles vallas koostööd teha või konkureerida. Küsitakse, kuidas saaks erasektor soodustada talentide liikuvust ning milline peaks olema Euroopa Liidu roll rahvusvahelises kontekstis.

Konverents algab kell 9. Üritusest toimub ka veebiülekanne TLÜ lehel.