Kruuda saab Tuiksoolt hõbedase märgi rinda

 (136)
Ester Tuiksoo
Postimees/Scanpix

Põlluminister Ester Tuiksoo annab täna/teisipäeval Estonia konterdisaalis teenetemärgi 35 põllumajandus- ja ja ärielutegelasele, teiste seas saab hõbedase märgi rinda AS Kalev juhataja Oliver Kruuda.

Tänavu esmakordselt välja antava sinise, hõbedase ja kuldse teenetemärgi pälvivad kokku 38 inimest, kelle valis välja põllumajandusministeeriumi teenetemärkide andmise komisjon. Komisjoni tööd juhtis põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Põllumajandusministeeriumi teenetemärgid on ministeeriumi teenistujatele omalaadseks ergutusvahendiks avalikus teenistuses, teenistusvälistele isikutele on aga märgi andmine tänu tulemusliku koostöö eest.

Statuudi kohaselt antakse põllumajandusministeeriumi sinine teenetemärk ministeeriumi ja tema valitsemisala riigiasutuse teenistujale silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmise eest.

1. Aeglo, Vaike
Taimetoodangu Inspektsiooni peainspektor

2. Akk, Ann
Põllumajandusuuringute Keskuse laborijuhataja

3. Juurikas, Ain Pärnu maaparandusbüroo juhataja

4. Kera, Volli
Luhamaa piiripunkti veterinaar- ja toidukontrollibüroo juhataja

5. Mets, Allan
veterinaar- ja toidulaboratoorium, laborijuhataja

6. Paalman, Kalju
Jõgeva SAI Mooste Katsejaama osakonnajuhataja

7. Pajo, Maido
põllumajandusministri nõunik

8. Pärtel, Ago
veterinaar- ja toiduameti peadirektor

9. Rahnu, Andrus
PRIA toetuste kontrolli osakonna juhataja

10. Tamm, Uno
Eesti Maaviljeluse Instituudi osakonnajuhataja

11. Velleste, Riina
põllumajandusministeeriumi haldusosakonna juhataja asetäitja

Hõbedane teenetemärk antakse ministeeriumivälisele isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumi valitsemisala valdkonnas.

1. Aamisepp, Marju
Maamajanduse Infokeskuse osakonnajuhataja

2. Ehasalu, Jüri
AS Maaleht nõukogu esimees

3. Hiis, Heldur C.R. Jakobsoni Talumuuseumi direktor

4. Ingver, Urmas
Jõgeva Tootjate Liidu juhatuse esimees

5. Kingu, Ave
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedijuht

6. Kruuda, Oliver
AS Kalev juhataja

7. Kubo, Otto
AS Kalev teadur

8. Kõuhkna, Tiit
ekspõllumajandusminister

9. Liigand, Marju
kujunduskunstnik

10. Liiv, Arne
Eesti Kalakasvatajate Liidu juhatuse esimees

11. Lind, Vello
ekspõllumajandusminister

12. Maspanov, Peeter
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi juhataja

13. Oidermaa, Erki
Põlvamaa talupidaja

14. Orgussaar, Toivo
Eesti Kalurite Liidu tegevjuht

5. Paas, Eha
Eesti Külaliikumise Kodukant koolitaja

6. Saveli, Olev
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

7. Soots, Andres
Võrumaa talupidajate Liidu juhatuse esimees

8. Särgava, Juhan
Saida Farmi juhataja

9. Šadeiko, Toomas
Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli direktor

10. Themas, Udo
AS Liviko kauaaegne juht

11. Vahtramäe, Edda
AS Laatre Piim juhataja

12. Veinla, Vambola
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

13. Veldi, Heino
ekspõllumajandusminister

14. Värnik, Rando
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.

1. Käärma, Ants
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees

2. Laansalu, Ants
põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik

3. Viilup, Ahti
Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse kauaaegne juht