Kristiine Prisma võib vaidluse ajal napsi müüa

 (46)
Prisma
Äripäev

Tallinna Ringkonnakohus lubas Kristiine Prismas kohtuvaidluse ajaks ajutiselt alkohoolse joogi jaemüüki.

Eilse määrusega jäeti jõusse Tallinna Halduskohtu esialgse õiguskaitse määrus, millega peatati Kristiine Prismalt alkoholi jaemüügi õiguse ära võtnud otsuse toime nii, et kohtumenetluse ajaks on alkoholi jaemüük ajutiselt lubatud. Ringkonnakohtu määruse peale edasi kaevata ei saa, teatab Tallinna Ringkonnakohus.

Käesoleva lahendiga ei võtnud kohus seisukohta põhivaidluse üle — kas Kristiine Linnaosa Valitsuse otsus Kristiine Prismalt alkoholi jaemüügi õiguse äravõtmise kohta oli õiguspärane või mitte. See selgub alles käimasoleva kohtuvaidluse lõppedes.

Ajutise alkoholimüügi lubamise põhjuseks on Kristiine Prisma kaebuse võimalik rahuldamine. Juhul, kui Kristiine Prisma kaebus osutub kohtuvaidluse tulemusel põhjendatuks ja alkoholi jaemüügi loa äravõtmine õigusvastaseks, tekiksid Kristiina Prismale kohtumenetluse ajal kehtivast alkoholi jaemüügi keelust kahjud, mille kõrvaldamine oleks isegi ettevõtte suhtes tehtava soodsa lõpplahendi puhul keerukas.

Samas, kui kaebus osutub põhjendamatuks ja alkoholi jaemüügi piirang õiguspäraseks, saab seda piirangut kohtumenetluse lõppedes rakendama hakata. Kohus ei leidnud, et avalike või kolmandate isikute huvide seisukohast oleks vajadus keelu järele niivõrd tungiv, et seda tuleks asuda rakendama viivitamatult.