Kriitika: rasked teosed polnud laulupeole sobivad

 (149)
Kriitika: rasked teosed polnud laulupeole sobivad
Päevaleht/Pressifoto, Rene Suurkaev

Ees­ti Kont­ser­di ju­hi Ai­var Mäe sõnul oli esi­me­se kont­ser­di ka­va lii­ga pikk. Sa­mu­ti kaht­leb ta, kas üld­se on va­ja lau­lu­peol kut­se­li­si koo­re eral­di ka­vas esi­le tuua.

 „Kut­se­li­sed koo­rid saa­vad la­val käia vä­ga pal­ju," ütleb Mäe, kelle sõnul on 160 laul­jat lau­lu­kaa­re all lii­ga vä­he ja esi­tu­se­le tul­nud teo­sed pol­nud lau­lu­peo­le so­bi­vad, kirjutab Eesti Päevaleht. „Teo­sed olid in­tiim­sed, so­bik­sid kont­ser­di­saa­li pa­re­mi­ni."

Di­ri­gent Tõnu Kal­jus­te sõnul olid laup­äe­val et­te­kan­de­le tul­nud teo­sed meel­di­vad, kuid: „Lau­luväl­jak va­jab ik­ka suurt koo­ri."

Kal­jus­te sõnul te­kib küsi­mus, mil­li­ne peaks lau­lu­pi­du üld­se ole­ma. „Ühed ar­va­vad, et lau­lu­pi­du on na­gu ju­ma­la­tee­nis­tus, püha asi, tei­sed ar­va­vad, et see on eelkõige kont­sert," räägib Kal­jus­te, kelle arvates on olu­li­ne, et lau­lu­pi­du oleks üks ter­vik.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines