Kreitzberg nõustus kandideerima Tallinna ülikooli rektoriks

 (24)
Kreitzberg nõustus kandideerima Tallinna ülikooli rektoriks
Foto: Ilmar Saabas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, parlamendi kultuurikomisjoni juhtiv Peeter Kreitzberg andis täna nõusoleku kandideerida Tallinna ülikooli rektoriks.

Lisaks Kreitzbergile on mitteametlikel andmetel Tallinna ülikooli rektori kandidaadiks esitatud võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots ning matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor, professor Tiit Land, kes peavad kandideerimiseks nõusoleku andma selle nädala jooksul, vahendas BNS.

Vastavalt põhikirjale said rektori kandidaate esitada ülikooli instituutide, kolledžite, üliõpilaskonna ja akadeemilise raamatukogu otsustuskogud, ühiselt vähemalt kümme senati liiget ja ametisolev rektor. Kandidaat peab olema valitud professori ametikohale.

Tallinna ülikooli uue rektori valib 14. veebruaril salajasel hääletusel valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli senati liikmed, professorid ja juhtivteadurid, kuratooriumi liikmed ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud tudengite esindajad.

Rektori valimistel osutub valituks kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole valimiskogu liikmeid. Kui ükski kandidaat ei kogu vajalikke hääli, toimub samal päeval teine hääletamisvoor, kus kahe enam hääli saanud kandidaadi seast valitakse rektor valimiskogu istungil osalevate liikmete lihthäälteenamusega.

Kui mitu kandidaati saavad võrdse arvu hääli, korraldatakse edasiminejate selgitamiseks lisahääletus. Kui teises hääletusvoorus saavad kandidaadid võrdse arvu poolthääli, osutub valituks kandidaat, kes sai esimeses voorus rohkem hääli.

Uue rektori ametiaeg algab tuleva aasta 15. mail ja kestab viis aastat. Seni töötab ülikooli rektorina Rein Raud.