Kreeka abipakett võeti riigikogus teisel lugemisel vastu, Eesti garanteerib Kreeka laene kuni 357 miljoni euroga

 (251)
riigikogu
Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Täna läbis teise ja viimase lugemise valitsuse 22. veebruaril esitatud riigikogu otsuse "Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine" eelnõu.

Eelnõu sai teisel lugemisel lõpphääletusel 56 poolthäält ning 32 vastuhäält. Erapooletuid polnud.

Kreeka teise abipaketi suuruseks on 130 miljardit eurot. Eesti osa Kreeka abipaketis on kuni 357,24 miljonit eurot. Selles ulatuses garanteerib Eesti Kreekale antavate laenude põhiosa ning lisaks garanteerib Eesti ka nende laenude intresse.

Nimetatud otsusega kiideti heaks Euroopa Komisjoni ja Kreeka vahel sõlmitava konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikkuse mõistmise memorandumi kavand. Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) raamlepingu kohaselt on liikmesriikidele antava finantsabi peamine vorm EFSFi poolt liikmesriigile antav laen. Laenu aluseks olevas majanduspoliitilises memorandumis lepitakse euroala liikmesriikide ja finantsabi saava liikmesriigi vahel kokku detailne kõikehõlmav majanduspoliitiline programm, mille täitmine on laenu saamise eelduseks.

Kreeka teise laenuprogrammi kogumaht on kuni 130 miljardit eurot. Eestile kehtiv kapitalivõti EFSFi võlakohustuste garanteerimisel on 0,2748 protsenti. Eestipoolse garantii lõplik suurus selgub pärast erasektori osalemise määra kinnitamist ning Kreeka pankade kapitalivajaduste hindamist. Lisaks on lahtine IMFi osalus laenu kogusummas.

Seotud lood:

Uus toetusprogramm näeb ette ulatusliku kava, kuidas taastada Kreeka majanduse jätkusuutlikkus ning tagada Kreeka ja selle läbi kogu euroala finantsstabiilsus.

Teise lugemise käigus võtsid läbirääkimistel sõna Aivar Riisalu, Juku-Kalle Raid, Tarmo Leinatamm, Igor Gräzin, Peeter Võsa, Tõnis Kõiv, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Mihhail Stalnuhhin, Rait Maruste, Sven Mikser, Aivar Sõerd, Indrek Saar, Kadri Simson ja Urmas Reinsalu.

Teine täiendav istung algas kell 21.30 ja lõppes kell 23.35.