Kranichil soovitatakse tagasi astuda

 (43)
Heiki Kranich
ETA FOTO

Keskkonnaorganisatsioonid soovitavad minister Heiki Kranichil tagasi astuda, kuna Margo Klementale kuuluval Luige kinnistul Lahemaa rahvuspargis on selle aasta jooksul tehtud juba kolm röövraiet.

Keskkonnakaitsjad paluvad oma pöördumises sekkuda loodusesõbrast valitsusjuhil Siim Kallasel ja tagada Lahemaa rahvuspargi kaitse. “Kallas on päris mitmes intervjuus öelnud, et looduskaitse ja säästev areng on tema jaoks olulised teemad,” ütles ETAle Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees Peep Mardiste.

Tema sõnul on peaminister Kallas neljapäeva õhtul avaldatud pöördumise peale juba looduskaitsjatele märku andnud, et sooviks nendega sel teemal rääkida. Ka valitsuse pressinõunik Hanna Hindrikus kinnitas ETAle, et kohtumine on plaanitud lähemas tulevikus, selle täpne aeg selgub reedel.

Mardiste sõnul on metsade röövraiumise ja lagastamise põhjuseks keskkonnaminister Villu Reiljani ajal vastu võetud liiga liberaalne metsaseadus, mille muutmisega pole ükski minister tegeleda tahtnud. Korralagedus ja juhtimisvaakum on otseselt põhjustatud keskkonnaministrite tahtmatusest ministeeriumi juhtida ja keskkonna kaitsmist tagada, leiavad looduskaitsjad.

Eesti Rohelise Liikumise, Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi, Eesti Noorte Looduskaitse Ühingu, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu ja Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex ühises pöördumises on toodud näiteks Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis möödunud nädalal taasalanud ebaseaduslik raie.

“Vaatamata ametisse määramise järel antud lubadustele pole minister Kranich suutnud korrastada metsanduses ja looduskaitses toimuvat korralagedust,” kirjutavad looduskaitsjad oma pöördumises, milles soovitavad ministril tagasi astuda.

“Keskkonnaminister ei suuda Eesti vanima rahvuspargi loodust kaitsta, veel suurem lagastamine toimub Eesti metsades tervikuna,” teatasid kuue keskkonnakaitseorganisatsiooni esindajad neljapäeval, kirjutas Eesti Päevaleht.

Nende sõnul pole kindel, kas ettevõtjate huve kaitsva Reformierakonna poliitika võimaldab keskkonnaministril kohuseid täita. Eesti Rohelise Liikumise hinnangul toodetakse kolmandik Eesti puidust seadusi rikkudes.

Keskkonnakaitsjate avalduse tingis asjaolu, et Lahemaa rahvuspargi töötajad avastasid neljapäeval enam kui kolme hektari suuruse ebaseadusliku metsaraie, mille korraldas varem mitu korda röövraiet teinud maaomanik Margo Klementa.

Kohaliku elaniku Aivo Jõesaare sõnul teavad kõik, et inimene langetab mitusada tihu ööpäevas, kuid keskkonnainspektorid tulevad ja teevad vaid pilti.

Kokku on Klementa kevadest peale langetanud ebaseaduslikult umbes 100 hektarit metsa, kirjutas ajaleht, kuid rahvuspargi metsandus- ja looduskaitsespetsialisti Kaja Riibergi sõnul ei võimalda metsaseadus mehe tegemistele piiri panna.

Lahemaa rahvuspargi rüüstamisega on Klementa varem vahele jäänud kolmel korral. Korra on ta saanud halduskorras miinimummäära, 4800 krooni eest trahvi.

“Paberil seisis, et keskkonnainspektsioon võtab kergendava asjaoluna arvesse, et mehel puudub alaline töökoht,” nurises Eesti Rohelise Liikumise metsaekspert Rein Ahas. “Kergendav asjaolu mehel, kes miljonite eest sellise kinnistu ostnud!”

Kevadel toime pandud raie eest on Klementa kriminaalasi menetlemisel Harju politseis. Prefektuuri pressiesindaja Urmas Krulli sõnul on uurimist pikendatud 18. novembrini.

“Väga palju on segaseid asjaolusid,” lausus ta ajalehele.

Korra tegi Klementa kohta politseile avalduse Loksa vald, kuid siis käsitleti raiet tormikahjustuse likvideerimisena.

“Keskkonnainspektor oli sellega täiesti nõus,” tõdes Krull.

Keskkonnainspektsioon ei soovinud neljapäeval avastatud raie kohta Eesti Päevalehele veel kommentaare anda.

“Meie inimesed on kohapeal, asi on veel liiga värske ja me ei oska öelda, kas Klementa on patustanud,” ütles inspektsiooni peadirektori asetäitja Tarvo Roose.

Ahase kinnitusel saab Klementa karistamatult toimetada keskkonnaministeeriumi passiivsuse tõttu.

“Minister Heiki Kranich on neli aastat lubanud seadust muuta, aga ilmselt on aeg muule kulunud,” märkis ta.