Kõuts vabastas Paldiskis kakelnud rahuvalvajad

 (46)
Tarmo Kõuts

Kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts vabastas Paldiskis korda rikkunud kuus rahuvalvajat, teatas reedel kaitsejõudude peastaap.

Seniste uurimistulemuste põhjal vabastas kaitseväe juhataja kuus vahejuhtumis aktiivselt osalenud kaitseväelast lepingulisest teenistusest.

Samuti karistas Kõts väeosa sisekorda rikkunud 21 kaitseväelast distsiplinaarkorras, neist üheksal alandas auastet ühe astme võrra ja avaldas 12 valju noomituse.

Kaitseväe juhataja määras distsiplinaarkaristuse Rahuoperatsioonide Keskuse (ROK) juhtkonnale, kuna see pole üksuses taganud piisavat distsipliini.

25. juulil ROK-i algatatud teenistuslik juurdlus jätkub ja pärast selle lõppu avalikustatakse ülevaade kokkuvõttest ajakirjanduse vahendusel, kinnitas peastaabi pressiesindaja.

Kaitsejõudude peastaabi sõjaväepolitsei- ja uurimisosakond viib teenistuslikku juurdlust läbi koostöös Harjumaa politseiprefektuuriga.

ROK kavandab ka pikaajalist koostööprogrammi Paldiski kohaliku omavalitsusega.

Tsiviil-militaarsuhete programm peaks maandama võimalikud pinged Paldiskis ning lähendama rahuvalvajaid ja teisi linnakodanikke, märkis pressiesindaja.

Ta lisas, et ROK on valmis osalema linna sotsiaal- ja haridusprogrammides ning olema senisest enam avatud Paldiski elanikele.

Sõjaväepolitsei jääb Paldiskisse patrullima, kui ROK-is on väljaõppel mõni väeosa.

Tegevust alustab ka siseministeeriumi asekantsleri Deiw Rahumägi juhitav töörühm, kuhu hakkavad kuuluma kaitse- ja siseministeeriumi, kaitseväe, politsei ning majandus-, justiits- ja rahandusministeeriumi esindajad. Lisaks osaleb töörühmas Paldiski linnapea.

Töörühma ülesanne on analüüsida põhjalikult sotsiaalseid, avalikku korda puudutavaid ja rahuvalvajate paiknemisega seotud probleeme ning teeb ettekande kaitseminister Jüri Luigele ja siseminister Tarmo Loodusele, kes omakorda esitavad ettepanekud valitsusele.

Rahuvalvajad korraldasid 24. juuli öösel Paldiskis omaalgatuslikult kättemaksuaktsiooni, milles sai kannatada mitu kohalikku elanikku.