Kõrtsis suitsetajale kutsutakse politsei

 (220)
Suitsetaja sp4e9c17
Reuters/Scanpix

Mullu mais riigikogus vastuvõetud tubakaseadus on osaliselt juba jõustunud, rangemad punktid, mis käsitlevad avalikes kohtades suitsetamist, jõustuvad tänavu 5. juunist.

Tubakaseadus piirab suitsetamise senisest rangemalt ruumides, eriti vaba aja veetmise kohtades, et kaitsta mittesuitsetajate — nii töötajate kui ka külastajate — tervist passiivse suitsetamise eest. Senine teenindusruumide eraldamine suitsetajatele ja mittesuitsetajatele ega ka ruumide üldventilatsioon seda ei taga.

Seaduse jõustumisel tohib kasiinodes ja toitlustuskohtades, sealhulgas baarides, suitsetada vaid siis, kui suitsetajatele on olemas eraldi ruum. Suitsetada võib ka suvehooajaks ehitatud välisterrassil.

Ettevõtjatele anti ruumide nõuetega vastavusse viimiseks aega kaks aastat. Ettevõttel ei ole kohutust suitsetamisruumi ehitada, kui tal pole võimalust või ta ei näe selleks vajadust.

Seaduse täitmist kontrollib tarbijakaitse, politseiprefektuur, valla- ja linnavalitsused ja tervisekaitseinspektsioon (suitsetamisruumide ja ventilatsiooni vastavus).

Kui inimene rikub seadust ja suitsetab toitlustuskohas, siis peab ettevõtte töötaja selle inimese korrale kutsuma. Kui inimene ei lõpeta suitsetamist, siis peab töötaja kutsuma politsei, kes võib seaduserikkujat trahvida kuni 1200 kroonise trahviga.

Toitlustuskoha müüjal on õigus jätta teenindamata inimene, kes ei täida toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda tema lahkumist.

Kui ettevõte rikub tubakaseadust ja laseb inimestel toitlustusasutuses suitsetada, siis võib talle määrata kuni 30 000 kroonise rahatrahvi.

Suitsetamine on juba keelatud:

* Töökohtades, jalakäijate tunnelites ja korterelamu trepikodades. Keelu rikkujale võib määrata kuni 1200-kroonise trahvi.

* Võrreldes kehtiva tubakaseadusega on alaealistele lisandunud keeld omada tubakatoodet. Teisisõnu, alla 18-aastane isik, ei või näiteks suitsupakk taskus ringi kõndida ega ka süütamata sigaretti suus hoida.

* Alaealisele võib suitsetamise, tubakatoodete omamise või omandamisega vahelejäämisel määrata kuni 600-kroonise trahvi, alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muud moodi mõjutamise eest tubakatoote tarvitamist alustama või suurendama võib saada trahvi kuni 18 000 krooni. Alaealisele suitsu ostmise või pakkumise eest saab trahvida kuni 6000 krooniga.

* Tubakaseadus vähendas ka sigarettide tõrvasisaldust. Kui enne oli lubatud sigarettide müük maksimaalse tõrvasisalduse 12 ja nikotiinisisaldusega 1,2 mg sigareti kohta, siis sellest aastast vähenesid need vastavalt 10 ja kuni 1 mg sigareti kohta.

* Käiku on läinud uued pakendid, mis on varustatud terviseohu uute üld- ja lisahoiatustega. Uueks nõudeks on kohustusliku märke tegemine sigaretipakile vingugaasi maksimaalsest sisaldusest, mis ei tohi ületada 10 mg sigareti kohta. Pakenditelt kadusid ära sellised eksitavad kirjed nagu „light“, „ultra-light“ ja „mild“, mis võivad panna tarbijat uskuma, et sellised tooted on teistest vähem kahjulikud.

* Tubakakonventsiooniga ühinenud riigid kohustuvad oluliselt vähendama suitsetamise levikut ja tubakasuitsuga kokkupuudet. Eesti peab konventsiooniga ühinemise järel välja töötama suitsetamise vähendamise strateegia, seisma vastu tubakatööstuse ärihuvidele ning arendama välja tubakast loobumise nõustamis- ja ravivõrgustiku.

* Eestis on tänase seisuga avatud ligi 20 suitsetamisest loobumise nõustamiskabinetti. Need töötavad haiglate juures.

* Tubakakonventsiooniga on praeguseks liitunud üle 60 riigi, meie lähinaabritest Leedu ja Soome.

Eestis on hinnanguliselt 355 000 regulaarset suitsetajat, iga päev sureb suitsetamise tagajärjel kümme inimest.