Kopli kaubajaamas likvideeriti ulatuslik jääkreostus

 (6)
Kopli kaubajaama reostuse koristamine
Kopli kaubajaama reostuse koristamineFoto: Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur likvideeris Põhja-Tallinnas asuvas Kopli kaubajaamas aastakümnete jooksul tekkinud ulatusliku keskkonnareostuse.

Jääkreostus tekkis kaubajaama territooriumile aastakümnete jooksul siis, kui alal koostati kaubaronge ja laaditi kaupa, remonditi ja hooldati vedureid ning hoiustati õli ja kütust. Reostus oli ohuks nii ümbruskonna elanike tervisele kui ka elusloodusele ning piirkonna põhjaveele, teatas keskkonnaagentuur.

Jääkreostuse ulatus tehti kindlaks pinnaseproovide analüüsimise abil. Kokku oli reostunud 24 000 kuupmeetrit pinnast, mis paiknes reformimata riigimaal ning oli tihedalt kaetud raudteega. Kui esialgu plaaniti pinnast puhastada, siis Eesti Raudtee võimaldas kasutada efektiivsemat meetodit - jääkreostuse väljakaevamist.

Projekti juhtivpartneri AS KMG Inseneriehituse korraldatud tööde käigus likvideeriti õlijäägid ning taastati loodussõbralik olukord maa-alal. Samuti pandi tööle seiresüsteem, mis oli vajalik tööde tegemise ajal ning ka pärast likvideerimisprotsessi edasiste uuringute tarbeks.

Jäätmekäitlejale anti üle 3586,49 tonni reostunud pinnast, 3 tonni vedelaid ning 12 tonni püdelaid jäätmeid.

Kopli kaubajaama alade jääkreostuse likvideerimine oli oluline samm keskkonna ning piirkonna inimeste tervise hüvanguks. Projektis osalenute eduka koostöö sujumise aluseks oli kõigi ühine huvi ümbritseva keskkonna vastu ning soov seda parandada.

Seotud lood:

2012. aasta septembris alustatud tööd viidi lõpule mullu novembriks. Projekti tellis Keskkonnaagentuur. Töid teostas KMG Inseneriehituse AS, Doranova Baltic OÜ, Doranova OY ning Biomaa OY. Ehitusjärelevalveks oli OÜ Vealeidja.

Jääkreostuse likvideerimiseks kulus 1 978 443,96 eurot (sh km) ning projekti rahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.