Koolimaja on tuleohtlik? GAG-i hoone sai kasutusloa päästeameti etteheidete kiuste

 (128)
Koolimaja on tuleohtlik? GAG-i hoone sai kasutusloa päästeameti etteheidete kiuste
Andres Putting

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas GAG-i uuele hoonele kasutusloa, ent ehitisel on veel puudusi. Näiteks nõuab päästeamet, et tuleb esitada ekspertarvamus evakuatsiooni kohta, koostada täpsustustega sprinklersüsteemi teostusprojekt ja palju muud.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula sõnas eile Ärilehele, et märkused ja puudused, mida päästeamet, terviseamet ja linnaplaneerimisamet reede õhtul tegid, on likvideeritud.

Päris nii siiski pole. Kasutusluba on 107 lehekülge pikk ja selles on välja toodud ka päästeameti märkused, mis viitavad, et ehitustööde käigus tehti vigu ja jäeti osad vajalikud kooskõlastused tegemata.

Siinkohal nendepoolsed märkused:

* Koostada täpsustustega sprinklersüsteemi
teostusprojekt. Pumbasõlm tuleb viia vastavusse normiga EN 12845. Läbi viia vajalike sprinklersüsteemi korrigeerimise ja ümberehitustööd. Esitada uuesti kogu sprinklersüsteemi
vastavusdokumentatsioon Päästeametile.

* Esitada ekspertarvamus evakuatsiooni kohta - IV korrus.

* Evakuatsiooni teel olevad tuletõkkeuksed ära reguleerida.

* Esitada kaetud tööde aktid tuletundlikkuse ning aatriumis olevate puidust elementide võõpamise kohta.

* Esitada turvavalgustite valgustiheduse ja süsteemi toimimise aja mõõtmise akt.

* Esitada suitsutõrjesüsteemi tõhususe kontroll aktid.

Päästeametist öeldi Delfile, et kasutuslubade pole päästeameti märkustes midagi erakorralist, küll aga on selge, et hoone omanikud peavad puudused võimalikult kiiresti likvideerima.

Õppetöö algas hoones täna, kokku õpib seal 560 last.