Koolid saavad arvutite ostmiseks neli miljonit eurot

 (9)
Küberkaitse Kompetentsikeskus
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) avas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga nelja miljoni suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle- , laua- ja tahvelarvutite soetamiseks.

Arvutid on mõeldud riigi-, era‐ ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning toetust saab taotleda vastavalt põhikooliõpilaste arvule käesoleval õppeaastal.

„Toetusmeetmega varustame õpetajaid kaasaegsete töövahenditega, et toetada digipädevuste arendamist ning olla valmis e-hindamiseks. Eriti positiivne on see, et koolipidajad koostavad toetusmeetme raames digipöörde tegevuskava aastani 2019. See annab meile hea ülevaate koolide vajadustest ja aitab täpsemalt planeerida tegevusi tulevikus,“ selgitas HITSA juhatuse liige Ene Koitla.

Laua-, süle- ja tahvelarvutite soetamiseks on HITSA korraldanud ühishanke, mis kaasab 205 kohalikku omavalitsust, 36 erakoolipidajat ning ühe riigikoolide pidaja. Lähtuvalt koolipidajate esitatud soovidest kujunes hanke kogumahuks 7 miljonit eurot, millest 4 miljonit on ministeeriumi poolne sihtfinantseering. Koolipidajate omafinantseeringu nõue on vähemalt 15%. Lisaks meetme raames soetatule saab seadmeid osta või liisida ka omavahenditest.

Toetusi saab taotleda 31. maini 2017.