Kõlvart võitis kohtus teda Vene saatkonna kontaktisikuks nimetanud Krištafovitši

 (71)
Kõlvart võitis kohtus teda Vene saatkonna kontaktisikuks nimetanud Krištafovitši
Mihhail Kõlvart ja Jevgeni Krištafovitš Harju MaakohtusFoto: Rauno Volmar

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart võitis kohtus kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitši. Krištafovitš kirjutas oma blogis, et Kõlvart on seotud organiseeritud kuritegevusega, et ta on tegelenud väljapressimisega ning et ta on vene saatkonna kontaktisik ning našist. Kohtuotsuse kohaselt on kõik need väited valed ning Krištafovitš peab need oma blogis ümber lükkama.

Krištafovitš peab avaldama hiljemalt 15 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates valeandmeid ümberlükkava avalduse teiste sissekannetega sarnases tähesuuruses ja kujunduses selliselt, et see asuks ajaveebis esilehel vähemalt 20 päeva.

Blogipostituse enda koos kommentaaridega peab Krištafovitš maha võtma viie päeva jooksul peale kohtuotsuse jõustumist. Samuti peab ta tasuma menetluskulud.

Kohus leidis, et Krištafovitši blogipostituses olevad väited on faktiväited, mille tõelevastavust on võimalik kontrollida. Krištafovitš proovis tõestada Kõlvarti seoseid kuritegevusega erinevatele ajakirjanduses ilmunud artiklitele toetudes. Kohtu hinnangul ei ole aga ajakirjanduses ilmunud artiklid piisavalt usaldusväärseks allikaks, et nende toel faktiväiteid kinnitada.

Kohus leidis samuti, et kaitsepolitsei aastaraamat 2011 väljavõttega ja Kõlvarti vande all antud ütlustega ei ole leidnud tõendamist, et Kõlvart on Vene saatkonna kontaktisik. Kohus tsiteeris kapo 2011. aasta aastaraamatu teksti Kõlvarti kohta.

Seotud lood:

"Nõukogude Liidu venestuspoliitika osana loodud venekeelse haridussüsteemi ja vene keele eristaatuse säilitamine lähiriikides kuulub Venemaa Föderatsiooni mõjutustegevuse prioriteetide hulka. Seda tegevust toetab Eesti-Venemaa kaasmaalaste koordinatsiooninõukogu kaudu ka Venemaa suursaatkond Eestis. Sellega seoses on tähelepanuväärsed M. Kõlvarti nii avalikud kui varjatud kontaktid Venemaa Suursaatkonna diplomaadi Juri Tsvetkoviga, mida viimane võib kasutada M. Kõlvarti mõjutamiseks ja suunamiseks. On kahetsusväärne, et Venemaa mõjutustegevuses püütakse vahendina kasutada noori, kelle tulevik Eestis ja Euroopas sõltub enne kõike nende konkurentsivõimelisest haridusest."

Kõlvart kaebas antud väidete eest kohtusse ka kaitsepolitsei, aga jäi Tallinna halduskohtus kaotajaks.

Krištafovitši kohtuasjas leidis kohus, et Kõlvarti vande all antud ütluste kohaselt on tal ametlikud kontaktid Vene saatkonnaga, mis lähtuvad ametikohast. Kõlvartil on kontakte ka teiste saatkondadega, nende seas Briti, Valgevene, USA ja Lõuna-Korea saatkondadega.

Venemaa saadikuga on Kõlvartil olnud ainult üks isiklik kohtumine. Viimane kontakt Vene saatkonnaga oli seotud sellega, et Sankt-Peterburi kuberner külastas Tallinna. Kõlvart käib oma sõnul saatkonnas vastuvõttudel, kui saatkond kutsub. Kutseid tuleb 3-4 tükki aastas. 9. mail käis hageja Vene saatkonnas vastuvõtul, kuid Vene saadikut seal ei olnud.

Kõlvart sai Vene diplomaat Juri Tsvetkoviga tuttavaks umbes 2,5-4 aasta eest ühel kultuuriministeeriumi üritusel. Varem käis Juri Tsvetkov Kõlvarti treeningutel ja oli kutsutud tema sünnipäevale, kus käis 250 inimest. Sellel aastal kohtus Kõlvart Tsvetkoviga ühel korral isiklikult eraviisiliselt. Tsvetkov on Kõlvarti vana tuttav, ent Vene saatkonnast oli Juri Tsvetkov ainus tema tuttav.

Kõlvart teab, kus Juri Tsvetkov elab ja on käinud tema juures kodus. Kõlvarti juures kodus Tsvetkov käinud ei ole. Kapo aastaraamatus on tehtud Kõlvartist ja Juri Tsvetkovist pilt, kuid Kõlvart ei tea, millal see pilt tehtud. Kõlvart andis Tsvetkovile üle Eesti ajaloo õpikud, kuna viimane on ajaloolane ja õpib eesti keelt.

Kohus leidis, et Vene saatkonna kontaktisiku alla mõistab keskmine mõistlik isik kedagi, kes tegutseb vastuolus Eesti vabariigi ning kooskõlas Vene föderatsiooni huvidega. Kohtu hinnangul ei ole tõenditega leidnud tõendamist, et hageja tegutseks vastuolus Eesti ja kooskõlas Vene huvidega, mistõttu väide Kõlvartist kui Vene saatkonna kontaktisikust on vale.

Samuti on kohtu hinnangul vale väide, et Kõlvart on našist. Kõlvart ei eita, et ta juhtis 2010. aastal eestivaenulikkusega silma paistnud Venemaa noorteorganisatsioon Naši Seligeri noortelaagis ühte Eesti delegatsiooni. Kohtu hinnangul ei tõenda Kõlvarti ühekordne osalemine 2010 aastal Seligeri noortelaagris, et tema näol oleks tegemist našistiga, eriti veel aktiivse našistiga. Eeltoodust tulenevalt asus kohus seisukohale, et ei ole leidnud tõendamist, et hageja näol oleks tegemist aktiivse našistiga, mistõttu Krištafovitši vastav väide on vale.

Krištafovitš kaalub otsuse edasikaebamist

Krištafovitš kommenteeris, et ta ei ole otsusega nõus ja kavatseb suure tõenäosusega selle edasi kaevata. Kohtuotsuses kuulis ta oma sõnul esimest korda, et kapo aastaraamatu keskpunktis oleksid vaid eesti keele õppe edulood. "Ühtlasi poolte vahel puudus vaidlus selle kohta, et Kõlvartil on tihedad kontaktid Vene saatkonnaga, seega kohtu otsus, et ta ei ole saatkonna kontaktisik, on üllatav," lisas Krištafovitš.

Mis puudutab Kõlvarti väidetavat seost allilmaga, siis oli kohus Krištafovitšiga tema sõnul nõus, et ei ole tavapärane, et isik, keda Kõlvart nimetab sõbraks, käis Kõlvarti korteris õhtuti peale 23.00 teed joomas ning hoidis temale kuuluvas korteris relvi ja ebaseaduslikult hangitud politsei vormiriietuse ja operatiivriietus esemeid ning Kõlvarti perekonnaliikmete nimele vormistatud võlakirju.

Asjaolu, et Kõlvart sõbrustas kriminaalkorras karistatud isikuga, ei tähenda kohtu hinnangul, et Kõlvart ise oleks omanud sidemeid kuritegeliku maailmaga või seotud organiseeritud kuritegevusega. "Mina sellega põhimõtteliselt nõus ei ole ja leian talupoja mõistusele tuginedes, et kui mõni tuttav pätt hoiab sinu rõdul oma Kalašnikovi spordikotis, siis sul selle pätiga mingi side peab olema," teatas Krištafovitš.