Kõlvart Tondiraba Spordihallist: rõhutan, et mingit ootamist või salatsemist ei toimunud

 (127)
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Rauno Volmar

Tallinna endine abilinnapea Mihhail Kõlvart lükkas tagasi süüdistused, nagu oleks ta aasta otsa kinni hoidnud kriitilist auditit Tondiraba jäähallis toimunud rikkumiste kohta. Audit avalikustati alles peale kohalikke valimisi.

Kõlvart vastas, et Tallinna abilinnapeal ega ka linnapeal ei ole kohustust, õigust ega ka võimalust linna sisekontrolöri teenistuse poolt läbi viidud siseauditi raporti allkirjastamiseks ega selle muutmiseks või täiendamiseks.

Ta viitas 16.06.2004 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste siseauditi üldeeskirja p.22, mille kohaselt allkirjastatakse siseauditi raport siseauditi läbiviijate ja auditeeritud asutuste juhtide poolt.

"Pärast sisekontrollilt auditi lõpparuande saamist ei oodanud linna juhtkond päevagi, vaid asus koheselt tegelema auditis toodud puuduste kõrvaldamisega. Arvestades asjaolu, et tegemist oli alles hiljuti tegevust alustanud spordiasutusega, siis peeti asutuse järjepideva arengu seisukohalt oluliseks anda Tondiraba Spordikeskusele võimalus lahendada tõstatatud küsimused Tallinna spordi- ja noorsooameti järelevalve all ja juhendamisel," kommenteeris Kõlvart.

Ülalmainitud siseauditi üldeeskirjas ei ole tema sõnul määratud tähtaegu, millal kantakse ette ja kinnitatakse auditi tulemused linnavalitsuse istungil.

22. novembril 2017 olid Tondiraba Spordikeskus ning Tallinna spordi- ja noorsooamet andnud linnavalitsusele kinnituse, et asutuses on toimunud oluline arenguhüpe ja auditi lõpparuandes välja toodud puudused on valdavas osas kõrvaldatud ning seetõttu siis ka audit kinnitati.

"Rõhutan veelkord, et mingit ootamist või salatsemist ei toimunud, sest juba auditi algstaadiumis (06.06.16) pöörduti linna poolt esmase informatsiooniga politsei poole ja kogu auditi lõpparuanne edastati uurimisorganitele 10.01.17," lisas Kõlvart.