Kõlvart jäi halduskohtus kaitsepolitseile alla

 (126)
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Vallo Kruuser

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ei saavutanud Tallinna halduskohtus võitu kaitsepolitsei üle seoses kaitsepolitsei aastaraamatus Kõlvarti kohta tehtud väidetega.

Tallinna halduskohus tegi täna teatavaks kohtuotsuse, millega jättis rahuldamata Mihhail Kõlvarti kaebuse kaitsepolitseiameti 2011 aastaraamatus Mihhail Kõlvartit puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse osas, teatas halduskohus.

Kohus jõudis järeldusele, et kapo 2011. aasta aastaraamatus Kõlvarti osas esitatud andmed ei ole ebaõiged. Koolireformi teemal on Kõlvart oma seisukohti erinevates meediakanalites küllaltki aktiivselt avaldanud ning need on üldteada. Mihhail Kõlvarti kui kõrge ametniku tegevuse kohta aastaraamatus antud hinnangud kohtu arvates ei ole ebakohased ega teota Kõlvarti au ja head nime.

Kohus kokkuvõtvalt asus seisukohale, et kaebaja kohta kapo 2011 aastaraamatus esitatud faktiväited on õiged ning selles esitatud väärtushinnangud kohased ja põhjendatud.

Kohtuotsuse peale võib kaebaja esitada apellatsioonkaebuse vahetult Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul. Kõlvart lubaski Raepressist tulnud pressiteates otsuse edasi kaevata.

„Miks palkab riigiasutus, milles töötab mitusada inimest, kellest enamikul on juuraharidus, Soraineni, ühe kallimatest advokaadibüroodest? Miks peavad maksumaksjad maksma kinni tippadvokaatide Allar Jõksi ja Carri Ginteri teenuseid, kui kapo töötajad peaksid olema võimelised ise oma seisukohti selgitama ja kaitsma?“ küsis Kõlvart.

Seotud lood:

„Kuidas seletada fakti, et juba peale kohtumenetluse algust tuli Allar Jõks, kes kogus tagantjärele tõendeid, kaitsepolitsei töötajate saatel Tallinna Kesklina Vene Gümnaasiumisse, et küsitleda direktorit, vaatamata sellele, et too oli kohtumisest keeldunud? Miks rikkus kapo mitu korda rangeid protsessitähtaegu ning sellele ei järgnenud kohtupoolseid sanktsioone?“

„Olukord, kus demokraatlikus riigis inimest, kes tegutseb vastavalt põhiseadusele ega riku seadust, nagu kinnitas isegi kapo peadirektor, süüdistatakse riigivastases tegevuses, peaks mõtlema panema kõiki, sõltumata nende erakondlikust ja rahvuslikust kuuluvusest,“ ütles Mihhail Kõlvart.

„Olen kohustatud otsima õiglust kõrgemalt kohtuinstantsilt. Minu jaoks pole kohtumenetlus lihtsalt soov kaitsta oma head nime, pean seda ühiskondlikult vajalikuks,“ lisas ta.