Kolme aastaga välismaalaste keeleõppele 45 miljonit

 (67)
eesti keel
Päevaleht/Pressifoto

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets ütles Delfile, et nende kaudu on kolme viimase aastaga läbinud eesti keele õppimise 5850 inimest.

Odinetsi sõnul on nende kaudu eesti keele õppe võimalused kolme aasta jooksul kasvanud.

"Kui 2008. aastal oli MISA vahendusel keele õppimiseks loodud 488 kohta, siis 2009. aastal oli see arv juba 2238 ja alanud aastal 3224," lausus ta. "Kolme aasta peale kasutab MISA eesti keele õppeks kokku 45,4 miljonit krooni. Keeleõppe rahastajateks on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium. Kaasrahastajateks on kolme aasta jooksul olnud Kultuuriministeerium, Siseinisteerium ja Riigikantselei."

Odinets lisas, et küllalt suures osas rahastab eesti keele õpet ka töötukassa ning tagasimakseid riigieelarvest pärast eksamite sooritamist teeb Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.