Kolmandatest riikidest välismaalased saavad Eesti lipu all sõitvatel laevadel viisa või elamisloata töötada

 (166)
Kolmandatest riikidest, näiteks Ukrainast ja Valgevenest Eestisse töötama tulles on vaja kas elamisluba, lühiajalist registreeringut või viisat. Laeval töötades seda nõuet aga pole.
Kolmandatest riikidest, näiteks Ukrainast ja Valgevenest Eestisse töötama tulles on vaja kas elamisluba, lühiajalist registreeringut või viisat. Laeval töötades seda nõuet aga pole. Foto: Rainer Süvirand | rainer@puhkuseestis.ee | PuhkusEestis.ee

Kui kolmandast riigist välismaalane peab Eestis töötamiseks end kasvõi lühiajaliselt registreerima, siis Eesti ippu kandvatel alustel seda nõuet pole. See tähendab, et näiteks Ukraina või Valgevene meremehed saavad Eesti alusel viisa, elamisloa ja registreeringuta raha teenida.

Eesti meremeeskonna esindajad leiavad, et säärane reegel kahjustab eestlastest meremeeste huvisid. Ligi 5000 professionaalset Eesti meremeest töötavad Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) väitel välismaal just töökohtade nappuse tõttu.

“Juba täna on [Eesti meremehed - toim] kaotanud kümneid töökohti peamiselt Ukrainast pärit odavtööjõule,” edastas EMSA esimees Jüri Lember siseministeeriumile. Lember märkis, et igasuguse loa või registreeringuta välismaalase töötamine Eesti riigilipuga alusel on seadusvastane.

Politsei- ja piirivalveamet on kinnitanud, et välismaalased ei vaja Eesti lipu all sõitval laeval töötamiseks elamisluba, viisat ega lühiajalist registreeringut. Õiguslik alus Eesti lipu all sõitval laeval viibimiseks ja töötamiseks tuleneb veeteede ameti väitel välislepingutest, eelkõige ÜRO mereõiguse konventsioonist ja ILO konventsioonist meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta.