Kõige rohkem saavad lapsed vigastusi kodus ja koolis

 (23)
kipskäsi
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Kõige rohkem saavad lapsed vigastusi kodus, kus juhtub 41 protsenti õnnetustest. Teisel kohal on kool või muu avalik hoone 17 protsendi ning kolmandal kohal spordiväljak 13 protsendiga. Nii selgus tervise arengu instituudi (TAI) uuringust, mida kinnitab ka kindlustusseltside õnnetusjuhtumikindlustuse praktika.

Eesti Kindlustusseltside Liidu tegevjuhi Mart Jesse sõnul on mõistlik kooli alguses laste ja perega seotud riskid läbi mõelda ning tuletada lastele meelde liikluseeskirju ja võimalikke ohte kooliteel.

"Vigastus, nagu näiteks jalaluumurd või sügav haav, segab oluliselt inimeste elu ja võib mõjutada ka sissetulekut. Seepärast võiksid lapsevanemad teha õnnetusjuhtumikindlustuse kogu perele, mis aitab katta ootamatuid väljaminekuid vigastuse korral, samuti töövõimetuse ja püsiva puude korral," ütles Jesse.

Laste vigastustega pöördutakse arsti poole ligi 50 000 korral aastas, selgus TAI uuringust "Laste vigastused Eestis aastatel 2016–2018". Seega aasta jooksul vajab vigastuse tõttu ravi iga viies Eestis elav laps.

Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuhi Tiina Velli-Välliku sõnul saavad lapsed kõige rohkem vigastusi kukkumisel nii kodus, koolis kui trennis. "Murekoht on ka koolitee, kus lapsed kukuvad jalgratta või tõukerattaga. Tavalised vigastused on marrastus või verevalum, halvemal juhul aga luumurd, sügav haav või nihestus," ütles Velli-Vällik.

TAI eelnimetatud uuringu andmeil on kõige rohkem ehk 44 protsenti laste vigastustest kukkumised. 34 protsenti on vigastamisi esemega, näiteks mängumõõga, oksa või vibuga; samuti vigastusi end ära lüües, näiteks voodi, laua või radiaatori vastu. Vigastuse põhjustest kolmandal kohal 8 protsendiga on loomalt või inimeselt saadud vigastus, näiteks koerahammustus või laste kokkupõrge spordiväljakul.

Gjensidige kahjukäitlusosakonna juhi Maarika Mürgi sõnul tekib lastel palju ohtlikke olukordi mänguhoos. "Tavapärased õnnetused on kukkumised ja libastumised mänguväljakul, trepil ja batuudil. Õnnetusi on juhtunud ka näiteks jalutades pere lemmikloomaga," ütles Mürk.

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.