Kohus tühistas Muraste kooli kolimise otsuse, kuid vald kaebas selle edasi

 (28)
Muraste kool
Muraste koolFoto: Andres Putting

Tallinna halduskohus otsustas, et Harku valla tegevus Muraste kooli 7. klassi õppetöö viimisel Merikülasse oli õigusvastane ning riivas õpilaste põhiõigusi. Harku vald kaebas otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse.

24 lapsevanemat läksid Harku valla vastu kohtusse, sest viimane avas sügisest 7. klassi õppe asukohas, kuhu ei lähe ohutut kooliteed.

Harku vald lisas omalt poolt, et Harku vallas tekkis puudus kolmanda kooliastme õppekohtadest. Seetõttu avas TÜG 2020. aastal kolmanda kooliastme Meriküla õppekompleksis. Muraste Kool õpetab 2020/2021. õppeaastal, nagu varemgi, tähtajalise koolitusloa alusel 1.-6. klassi lapsi.

Tallinna halduskohus leidis oma otsuses: „Kohtule tundub, et arusaadava menetluse puudumine ja sellest tulenevad isikute põhiõiguste riived ei saanudki lõppeda teisiti kui kohtuvaidlusega."

Lapsevanemaid esindanud Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat Martin Triipani sõnul sai kohtuotsusest kinnitust, et Harku vald tegi otsused ebaloogilises järjekorras ega viinud läbi arusaadavat ja selget haldusmenetlust. “Sisuliselt võttis vald otsuse vastu ja hakkas seda siis seda takkajärgi läbi suruma ja seadustama. Otsuse tegemine Meriküla kasuks oleks eeldanud kõikide poolt- ja vastuargumentide kaalumist,” ütles Triipan.

“Kohtu hinnangul pidi vallale olema arusaadav, et õpilaste määramine Merikülla riivab isikute õigusi, samas jättis vald sellest hoolimata olulised asjaolud välja selgitamata, puudutatud isikud ära kuulamata ja oma lõpliku seisukoha põhjendamata. Näiteks ei arvestanud vald laste ohutuse küsimusi ning ka majanduslikke argumente – kooli kolimine uude kohta läheks koos vajaliku ligipääsutee rajamisega valla hinnangust kordades kallimaks ning poleks enam mõistlik,” lisas Triipan.

Seotud lood:

Lapsevanemate peamine mure oli kitsas ja valgustamata koolitee, mille puhul kohus võttis seisukoha, et kuna vald ei kaasanud vajalikul määral puudutatud isikuid otsuse tegemisse, on võimalik, et oluline sisend Meriküla juurdepääsu ohutuse osas jäi õigel ajal saamata.

Halduskohtu hinnangul riivab õpilaste liikumisvabadust, kui vald teeb teadliku valiku kooli sellise asukoha kasuks, kuhu on õpilastel võimalik ohutult liikuda üksnes transpordiga. “Kui selles koolis saabki käia vaid koolibussidega, piiratakse sellega ebaproportsionaalselt õpilaste liikumisvabadust,” lisas Triipan.

Kohus leidis, et otsuste tühistamise tagajärjel tuleb kohustada valda Muraste-Suurupi piirkonna kolmanda kooliastme kolimist uuesti otsustama.

Tallinna halduskohus mõistis vallalt lapsevanemate kohtukulude katteks välja 4158,4 eurot.

Harku vallavalitsus palkas peale kaotust esimesest astmes advokaadibüroo RASK ning otsustas 19. oktoobril esitada apellatsioonikaebuse Tallinna ringonnakohtusse.